Global site

Högspända trycksatta gjutjärnsmotorer

För zon 1 och 2

ABB erbjuder ett brett sortiment av Ex p-motorer för ökad säkerhet i zon 1 och 2. Motorerna är certifierade enligt IECEx och ATEX, liksom en mängd andra internationella och lokala krav. 

Skyddsprincipen hos Ex p-maskinen är de delar som skulle kunna antända en explosiv gasblandning är placerade i en kapsling som rensas och trycksätts av en skyddande gas, t.ex. ren luft.

Loading documents