Global site

Trycksatta 4- och 6-poliga synkronmotorer för direktstart

För zon 1 och 2

ABB kan erbjuda ett brett sortiment av synkronmotorer för tillämpningar med variabel hastighet eller konstant hastighet. Våra motorer skräddarsys inom standardkonstruktionen för att uppfylla de specifika kundbehoven, applikationskraven och nätegenskaperna. Hög prestanda och hög kostnadseffektivitet uppnås genom optimal användning av aktiva material.

Synkronmotorer från ABB har levererats till alla typer av tillämpningar världen över i årtionden. Konstruktionen och prestandan uppdateras kontinuerligt för att spegla nya tillgängliga tekniker och erfarenheter från fältet, säkerhet och tillförlitlighet är alltid prioriterat i denna utvecklingsprocess. Detta åtagande från ABB sträcker sig bortom leveransen av synkronmotorn och inkluderar projektledning, underhållstjänster, förväntad produktlivslängd, förebyggande övervaknings- och uppgraderingstjänster och global support från lokala centra.

ABB kan erbjuda synkronmotorer enligt Ex px- och Ex pz-skyddsprincipen. Denna motorkonstruktion bygger på den trycksatta kapslingen med automatisk rensning av farliga gaser från kapslingen. Renstrycket tillhandahålls av ett renspolningssystem som ingår i motorkonstruktionen. ABB har lång erfarenhet av denna typ av motorkonstruktion, som är mycket tillförlitlig och håller en hög säkerhetsnivå.

Loading documents