Global site

Trycksatta 4- och 6-poliga motorer med variabelt varvtal

För zon 1 och 2

ABB kan erbjuda ett brett sortiment av synkronmotorer för tillämpningar med variabel hastighet eller konstant hastighet. Våra motorer skräddarsys inom standardkonstruktionen för att uppfylla de specifika kundbehoven, applikationskraven och nätegenskaperna. Hög prestanda kombinerat med god driftsekonomi uppnås genom optimal användning av aktiva material.

ABB:s synkronmotorer för omriktardrift kännetecknas av ett flexibelt konstruktionskoncept som gör det möjligt att anpassa motorn för i stort sett alla slags tillämpningar, installationer och krav. Det beprövade konstruktionskonceptet har visat prov på extremt bra prestanda och tillförlitlighet i olika typer av tillämpningar. ABB:s motorer och omriktare är välbeprövade för de flesta tillämpningar världen över med extremt bra prestanda.

ABB kan erbjuda synkronmotorer enligt Ex px- och Ex pz-skyddsprincipen. Denna motorkonstruktion bygger på den trycksatta kapslingen med automatisk rensning av farliga gaser från kapslingen. Renstrycket tillhandahålls av ett renspolningssystem som ingår i motorkonstruktionen. ABB har lång erfarenhet av denna typ av motorkonstruktion, som är mycket tillförlitlig och håller en hög säkerhetsnivå.

Läs mer

Loading documents