Global site

Trycksatta 8 till 40-poliga synkronmotorer för direktstart

För zon 1 och 2

Industriella processer kräver lågvarviga elmotorer med hög effekt och hög tillförlitlighet. Våra synkronmotorer är kompakta, lätta och enkla att anpassa. I samtliga fall arbetar vi tillsammans med våra kunder och använder oss av vår applikationsspecifika kompetens för att säkerställa att deras specifika behov tillgodoses. Våra produkter är även konstruerade för att tillhandahålla en hög effektivitetsnivå under en lång livslängd för produkten i kombination med låga totala livscykelkostnader, och upp till 90 % av produkten kan återvinnas.

ABB:s lågvarviga synkronmotorer för direktstart kännetecknas  av ett flexibelt konstruktionskoncept som gör det möjligt att anpassa motorn för i stort sett alla slags tillämpningar, installationer och krav. Det beprövade konstruktionskonceptet har visat prov på extremt bra prestanda och tillförlitlighet i olika typer av tillämpningar

ABB kan erbjuda synkronmotorer enligt Ex px- och Ex pz-skyddsprincipen. Denna motorkonstruktion bygger på den trycksatta kapslingen med automatisk rensning av farliga gaser från kapslingen. Renstrycket tillhandahålls av ett renspolningssystem som ingår i motorkonstruktionen. ABB har lång erfarenhet av denna typ av motorkonstruktion, som är mycket tillförlitlig och håller en hög säkerhetsnivå.

Loading documents