Инвестиция от 45 милиона швейцарски франка бе направена в Швейцария:     АББ открива нова многофункционална сграда

Инвестиция от 45 милиона швейцарски франка бе направена в Швейцария: АББ открива нова многофункционална сграда

  • Новата сграда подчертава позицията на АББ като атрактивен работодател
  • Укрепване на центъра за върхови постижения в областта на електрониката за енергийни за като ключова технология за бъдещето 
  • Инвестицията потвърждава отново ангажимента на АББ към Швейцария като бизнес локация

Днес АББ откри нова многофункционална сграда „Emotion” на своята локация в Untersiggenthal на събитие, посетено от служители, политици и медии. Новият център за високо технологични постижения на стойност 45 милиона швейцарски франка е най-голямата инвестиция на АББ в Швейцария от повече от десетилетие. След двугодишен период на строителство, служителите от отделите за изследване и развитие, продажби и услуги, и управление на проекти и инженеринг сега се преместват в сградата. Тя предлага 500 модерни работни места и е ярък пример за сътрудничество, иновации и устойчивост.

Атрактивни условия на труд

АББ потвърждава ангажимента си към привлекателни, модерни условия на труд и отговаря на нарастващата нужда от гъвкаво офис пространство и желанието за насърчаване на социалното взаимодействие. Служителите ще могат да споделят идеи и информация и да се наслаждават на продуктивни срещи с колеги по време на ежедневието си на работа.

„Тази инвестиция ще ни помогне да засилим присъствието на АББ в Швейцария и да инвестираме в технологии с висок растеж на бъдещето. Новата многофункционална сграда е важна стъпка в позиционирането ни като предпочитан работодател и привличането на най-добрите талантии опитен персонал в епоха, означена от липса на квалификации. Искаме да предложим на нашите служители среда от световна класа, която насърчава иновациите, пионерския дух и устойчивостта“, каза Нора Тьовсен, директор на холдинга в AББ Швейцария.

Ангажимент към Швейцария като бизнес местоположение

Новата сграда подчертава 130-годишното присъствие на АББ в Швейцария и нейната инвестиция в ключовите силни страни на региона Баден. „Местоположението на АББ в Унтерсигентал е впечатляваща история на успеха, която ясно илюстрира конструктивното взаимодействие между политиката, бизнеса, образованието и научните изследвания“, каза Стефан Атигер, съветник на кантон Аргау, ръководител на отдела по строителство, транспорт и околна среда. „Това местоположение е отличен пример за способността на високотехнологичния кантон Ааргау да предлага най-плодородната почва за иновации и технологичен прогрес и как глобалният успех може да бъде продукт с местен произход.“

Световен център за върхови постижения за електроника за енергийни технологии

Унтерсигентал е мястото, където АББ разработва и произвежда ефективни и устойчиви решения за технологии за задвижване в областта на промишлените процеси, инфраструктурата и железопътния транспорт, както и за приложения в областта на производството на възобновяема енергия. „Нашата нова сграда е не само символ на връзката ни с региона Баден, но и важна стъпка в укрепването на нашия глобален център за върхови постижения за електроника за енергийни технологии. Тази ключова технология ще ни помогне да повишим енергийната ефективност и устойчивостта на пазари, фокусирани върху бъдещето, като мобилност, индустрия и възобновяеми енергийни източници. Гордеем се, че нашата бизнес област Задвижване ще има значителен принос към тези усилия,” каза Адриан Ротенбюлер, ръководител на бизнеса Задвижване на АББ в Швейцария.

Електроника за енергийни технологии е пригодена за специфични приложения, за да позволи високонадеждно и ефективно преобразуване на мощността в желаната форма. Те се използват в тягови преобразуватели за влакове, електронни автобуси и трамваи, както и в преобразуватели за вятърни или водноелектрически централи или в задвижвания с променлива скорост за двигатели, които позволяват значителни икономии на енергия и подобряване на качеството. АББ успешно изгради и разшири своя бизнес за силова електроника от Унтерсигентал през годините. Успехът на местоположението е ясно отразен в близо 300 нови работни места, създадени през последните пет години.

Ново строителство с цел устойчивост

АББ има за цел да даде възможност за нисковъглеродно общество, да запази ресурсите и да насърчи социалния прогрес. Сградата “Emotion” показва ангажимента на АББ Швейцария за прилагане на тази стратегия. Построен е с повече от 2200 кубически метра zirkulit®, рециклиран бетон, който също улавя CO2. Сградата отговаря на швейцарския стандарт Minergie и разполага с модерни технологии за сградна автоматизация за повишаване на комфорта и енергийната ефективност. Енергийното захранване се осигурява от слънчева енергия от фотоволтаични системи, инсталирани на съседни сгради и от хидроенергия от района. Отоплението и охлаждането се осигуряват от термопомпи, които могат да извличат енергия от подземните води.

  • (1/3) Габриел Крафт (главен финансов директор, отдел Traction), Крис Пойнтър (президент на отдела за системни задвижвания), Адриан Ротенбюлер (местен ръководител на бизнес единицата Задвижване, АББ Швейцария), Тарак Мехта (президент на бизнес единицата Задвижване, АББ), Нора Теусен (държавен директор на холдинга, ABB Швейцария), Бернд Крайник (председател на борда на директорите, AББ Швейцария), Стефан Атигер (държавен съветник на Аргау, Министерство на строителството, транспорта и околната среда), Мануел Алберати (архитект, UC' NA)
  • Външния вид на сграда "Emotion"
  • Новата сграда предлага около 500 модерни работни места за всякакъв тип работа

За повече впечатления и допълнителна информация относно новата сграда в Унтерсигентал, моля посетете https://new.abb.com/ch/multifunktionsgebaeude-in-turgi

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) е технологичен лидер в електроснабдяването, електрообзавеждането и автоматизацията, позволяващ по-устойчиво и ефективно бъдеще. Решенията на компанията обединяват инженерно ноу-хау и софтуер, за да оптимизират начина, по който нещата се произвеждат, предвижват, захранват и управляват. Надграждайки над 130 години върхови постижения, около 105 000 служители на АББ са ангажирани с иновациите, които ускоряват индустриалната трансформация. www.abb.com

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp