Имат ли нужда от обновяване Законите на роботиката на Айзък Азимов?

Имат ли нужда от обновяване Законите на роботиката на Айзък Азимов?

Автори като Айзък Азимов, още много преди днешната взаимосвързана дигитална ера, са предвиждали свят с човекоподобни роботи, които ни помагат в ежедневните дейности.

През 1942 година в свой кратък разказ, озаглавен Runaround, той формулира три правила, които да управляват поведението на роботите с цел да бъдем защитени при взаимодействието си с тях:

  1. Роботът не може да нарани човешко същество или чрез бездействието си да позволи човешко същество да бъде наранено.
  2. Роботът е длъжен да изпълнява заповедите, дадени му от човешки същества, освен ако тези заповеди не противоречат на Първия закон.
  3. Роботът трябва да защитава собственото си съществуване, освен ако това не противоречи на Първия или Втория закон.

По-късно той представя и четвърти или нулев закон, който съдържа останалите:

0. Роботът не може да причинява вреди на човечеството, или чрез бездействието си да допусне човечеството да пострада.

Днешните роботи надминават изключително далновидното въображение на Азимов и ни помагат в много дейности, като ги извършват по-ефективно, по-бързо, с по-високо качество и по-ниски разходи.

Роботизираните приложения се развиват бързо. Те стават колаборативни, като робота YuMi на АББ, улесняващи взаимодействието с хората, като пазят в безопасност работниците около тях.

Роботът ABB AbilityTM TXploreTM е пореден пример от това ново поколение роботи. Той поставя нова парадигма за поддръжка на трансформатори.

TXplore е първият потопяем робот, който извършва вътрешни инспекции на пълни с течност трансформатори. Управляван дистанционно, TXplore се придвижва до най-трудно достъпните зони във вътрешността на маслонапълнени силови трансформатори, записвайки висококачествени видеоклипове и снимки, които могат да се споделят с експерти в отдалечени локации - почти в реално време.

Какво подтиква инженерите на АББ да разработят това ново продуктово решение? Личната безопасност е техен първи приоритет.

Използвайки TXplore за инспекции се избягва необходимостта персонал да навлиза в ограниченото пространство на един силов трансформатор с тесни и опасни зони в условията на атмосфера с ниско съдържание на кислород.

Роботът също така защитава състоянието на трансформатора (избягвайки излагане на околната атмосфера и потенциални щети от човешко взаимодействие) и околната среда (елиминирайки всякакъв риск от разливи, тъй като маслото не се източва).

Вътрешните инспекции на трансформатори с помощта на TXplore предоставят също и значителни подобрения по отношение на време и разходи, като времето извън експлоатация се намалява до по-малко от няколко часа, а икономиите на разходи се увеличават с до 50%.  

Роботите като TXplore предоставят предимства, които авторите на научно-фантастична литература са предвиждали, а и много повече. Със способността да качва данни за състоянието на трансформатора в облак, TXplore може също така да подсилва интелигентността на трансформаторите на АББ и да даде възможност други предимства, извличани от инструментите за машинно учене, да подпомагат по-добрата работа и решения по поддръжката.

Време ли е за обновяване на законите на Азимов?

Връзки:

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp