Gnistdetektorer fra ABB øger brandsikkerheden på Rigshospitalet Glostrup

Gnistdetektorer fra ABB øger brandsikkerheden på Rigshospitalet Glostrup

Med tusindvis af installationer har Rigshospitalet Glostrup valgt at teste en serie af gnistdetektorer fra ABB, som kan detektere forstyrrelser i elektriske installationer.

Beep! Lyden af en mobiltelefon, der tilsluttes en oplader på en patientstue, kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på hospitalets ansvarlige for drift af elinstallationer. Det lille og tilsyneladende uskyldige signal fra telefonen fortæller maskinmester Casper Hansen, at endnu et elektrisk apparat er føjet til rækken af installationer, der udgør en potentiel brandrisiko som følge af en elektrisk defekt. 

Maskinmester Casper Hansen holder et vågent øje med alt fra kaffemaskiner til mobilopladere, der udgør en potentiel brandrisiko som følge af en elektrisk defekt. Risikoen er i dag væsentligt minimeret takket være gnistdetektorer fra ABB.
Maskinmester Casper Hansen holder et vågent øje med alt fra kaffemaskiner til mobilopladere, der udgør en potentiel brandrisiko som følge af en elektrisk defekt. Risikoen er i dag væsentligt minimeret takket være gnistdetektorer fra ABB.

- Gennem årene er der helt naturligt sket en stigning i antallet af patienter, som medbringer mobiltelefoner og tablets, der skal oplades. Ligesom vi også ser medarbejdere, der opstiller brødristere, små ovne og kaffemaskiner i vores personalestuer. Jo flere elektriske apparater, des større risiko for, at der kan opstå en løs forbindelse eller en anden defekt, som udgør en brandrisiko – og det ønsker vi overhovedet ikke på et hospital med mange gangbesværede og sengeliggende patienter og kostbart udstyr, understreger Casper Hansen med stor alvor i stemmen.  og tilføjer i et lettere tonefald:

Heldigvis kan vi højne sikkerheden med gnistdetektorer, der er installeret i eltavlerne, hvor de kan overvåge og registrere forbrugsudstyret. Opstår der en fejl, slår relæet fra, og vi kan hurtigt og nemt indkredse den pågældende installation eller tilsluttede udstyr, tilføjer han i et lettere tonefald.

Rigshospitalet Glostrup har ca. 230.000 patienter årligt, hvoraf ca. 40.000 er indlæggelser, og der gennemføres ca. 18.000 operationer årligt. Udover at man ønsker at undgå brand, personfarlige situationer og tab af kostbart udstyr, nævner Casper Hansen også vigtigheden af, at driften er stabil:

- Vi har tusindvis af vævsprøver på køl, ligesom vores forskere har gang i langvarige forsøg, hvor de er afhængige af konstante temperaturer og ensartede forhold. Ellers risikerer mange timers arbejde at være spildt. I øjeblikket tester Casper Hansen den nye ABB-gnistdetektor, som har betegnelsen S-ARC1 og er med integreret automatsikring.

Vi ser et stort potentiale i at kunne øge sikkerheden på komponent niveau. Det er alt andet lige nemmere og mere økonomisk at udskifte en komponent i tavlen frem for en hel installation. Med ABB's gnistdetektorer kan vi udskifte komponenterne én for én, forklarer han.

EN LILLE GNIST...
I Europa er der omkring to millioner brande om året, der er forårsaget af en defekt elektrisk installation. Behovet for bedre brandbeskyttelse af installationer har derfor aldrig været højere.
Gnistdetektoren S-ARC1 fra ABB er ideel til alt, lige fra hospitaler, boliger, kontorer, fælleslokaler og soverum i skoler, børnehaver og ældrecentre til lokaler og bygninger med høj brandrisiko, fx trykkerier og produktionsanlæg.

Andre anvendelser omfatter bygninger fremstillet af brandfarlige byggematerialer, såsom træhuse eller ventilationssystemer og kulturinstitutioner, herunder museer, biblioteker og kunstgallerier.

Gnistdetektoren S-ARC1 fra ABB.
Gnistdetektoren S-ARC1 fra ABB.

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp