Η παγκόσμια βιομηχανία επιταχύνει τις επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η παγκόσμια βιομηχανία επιταχύνει τις επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, σύμφωνα με νέα έρευνα

  • Παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ΑΒΒ, αναδεικνύει τα τρέχοντα και μελλοντικά πλάνα των εταιριών στις επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας για να επιτευχθεί το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα
  • 90 τοις εκατό των εταιριών θα αυξήσουν τις σχετικές επενδύσεις μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια ενώ 52 τοις εκατό αυτών στοχεύουν στο ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέσα στην ίδια περίοδο
  • Οι τεράστιες συνέπειες των εξόδων ενέργειας στην κερδοφορία καθιστούν την ενεργειακή αποδοτικότητα υψηλότερη προτεραιότητα, ενώ το κόστος και ο χρόνος παύσης λειτουργίας είναι σημαντικά εμπόδια στις επενδύσεις. Τα ενεργειακά κόστη και οι συνέπειές τους στην κερδοφορία καθιστούν την ενεργειακή αποδοτικότητα υψηλότερη προτεραιότητα, αλλά το κόστος και ο χρόνος παύσης λειτουργίας είναι σημαντικά εμπόδια στις επενδύσεις

Η βιομηχανία παγκοσμίως επιταχύνει τις επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια καθώς ενισχύονται οι προσπάθειες για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, σύμφωνα με νέα έρευνα. Η Έρευνα Επενδύσεων Ενεργειακής Αποδοτικότητας 2022 έρχεται σε συνέχεια της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών που επισημαίνει την σημασία πραγματοποίησης άμεσων ενεργειών από τις χώρες για περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το συντομότερο δυνατό.

Η παγκόσμια έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Sapio Research και απευθύνθηκε σε 2294 εταιρίες, με 500 έως 5000 εργαζόμενους. Προσφέρει μια συνοπτική εικόνα για τον τρόπο που οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο σκοπεύουν να επενδύσουν σε δράσεις ενεργειακά αποδοτικές για να εξασφαλίσουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Είναι σημαντικό ότι προέκυψε πως περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (54 τοις εκατό) επενδύουν ήδη, ενώ το 40 τοις εκατό σκοπεύουν να προχωρήσουν σε βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης μέσα στη χρονιά.

«Η σημαντική αύξηση του πληθυσμού και η οικονομική ανάπτυξη θα επιταχύνουν σημαντικά την κλιματική αλλαγή εάν οι κρατικοί φορείς και οι βιομηχανίες δεν ενισχύσουν τις προσπάθειές τους. Η αστικοποίηση και η αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις προβλέπεται να καταστήσουν την ενεργειακή ασφάλεια και την βιωσιμότητα ακόμα σημαντικές,» είπε ο Tarak Mehta, Πρόεδρος του ABB Motion. «Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι μια σημαντική στρατηγική κίνηση για να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές μελλοντικές κρίσεις. Έτσι, η επιτάχυνση των επενδύσεων που επισημαίνονται από αυτή την έρευνα, είναι ένα χαρμόσυνο νέο.»

center

Τα βιομηχανικά συστήματα κίνησης, συγκεκριμένα, προσφέρουν σημαντική προοπτική για τις πρωτοβουλίες ενεργειακής αποδοτικότητας. Σχεδόν δύο τρίτα των επιχειρήσεων που απάντησαν την έρευνα αναβαθμίζουν τον εξοπλισμό τους με καλύτερης ενεργειακής κλάσης, όπως ηλεκτροκινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης που οδηγούνται από ρυθμιστές στροφών.

Επίσης μέσα από την έρευνα προκύπτουν σημεία προβληματισμού. Μισές από τις εταιρίες που απάντησαν, σημείωσαν το κόστος ως το σημαντικότερο εμπόδιο προς την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ενώ το 37 τοις εκατό θεωρεί τον χρόνο παύσης λειτουργίας ως εμπόδιο. Επίσης είναι ανησυχητικό ότι μόνο το 41 τοις εκατό των εταιριών θεωρούν ότι έχουν διαθέσιμες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα μέτρα που σχετίζονται με την ενεργειακή αποδοτικότητα.

«Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους σε όλες τις βιομηχανίες να κατανοήσουν ότι το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα δεν ταυτίζεται με ουδέτερο κόστος. Τόσο οι προμηθευτές, όσο και οι κυβερνητικοί φορείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του μηνύματος ότι η ενσωμάτωση ενεργειακά αποδοτικών λύσεων εξασφαλίζει άμεση απόσβεση της επένδυσης ενώ περιορίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Το συμπέρασμα είναι ότι οι λύσεις ενεργειακής απόδοσης είναι επωφελείς τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το περιβάλλον», είπε ο Mehta.

Περισσότερα σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα:

Κατά μέσο όρο 23 τοις εκατό των ετήσιων λειτουργικών εξόδων αποδίδονται στην χρήση ενέργειας

Εννιά από τους δέκα επισήμαναν ότι τα αυξανόμενα ενεργειακά κόστη είναι κατ’ ελάχιστον μια μικρή απειλή για την κερδοφορία τους, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (53 τοις εκατό) τα όρισαν ως μια σφοδρή απειλή

Παρά το γεγονός ότι το κόστος είναι σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ο περιορισμός των εξόδων ήταν ο επικρατέστερος λόγος για επενδύσεις (59 τοις εκατό)

Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Κινήματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας #energyefficiencymovement, μια πρωτοβουλία της ABB από το 2021 που απευθύνεται σε όλους. Το κίνημα ευθυγραμμίζεται με την στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρίας για το 2030, όπου η ABB δεσμεύεται να υποστηρίξει τους πελάτες της στον περιορισμό του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα κατά 100 μεγατόνους ετησίως, που ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές 30 εκατομμυρίων αυτοκινήτων. Ο στόχος του Κινήματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας είναι η ενημέρωση και οι δράσεις για περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης ώστε να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση. Οι εταιρίες προσκαλούνται να γίνουν μέλος στο κίνημα και να προχωρήσουν σε δημόσιες δεσμεύσεις ως ένας τρόπος έμπνευσης ώστε όλοι να λάβουν δράση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα: Γίνετε μέλος στο Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Μπορείτε να βρείτε την Έρευνα Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης 2022 εδώ.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is a leading global technology company that energizes the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future. By connecting software to its electrification, robotics, automation and motion portfolio, ABB pushes the boundaries of technology to drive performance to new levels. With a history of excellence stretching back more than 130 years, ABB’s success is driven by about 105,000 talented employees in over 100 countries. www.abb.com

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp