Uuden sukupolven ABB ZEE600 -järjestelmä valvoo ja ohjaa sähköverkkoja

Uuden sukupolven ABB ZEE600 -järjestelmä valvoo ja ohjaa sähköverkkoja

Sähkön hinnan nousu ja huoli sähkön riittävyydestä ovat kasvattaneet mielenkiintoa sähköverkkojen ohjausta ja valvontaa kohtaan. ABB:ltä löytyy kattava valikoima ratkaisuja sähkönjakelun haasteisiin.

Tietoisuus sähkön ja energian kulutustottumuksista on nykyään osa arkeamme, minkä myötä sähköautomaation rooli kulutuksen seurannassa ja raportoinnissa on kasvanut merkittävästi. Kun puhutaan sähköautomaatiosta ja sen valvonnasta, mieleen tulevat väistämättä erilaiset SCADA-järjestelmät.

ABB on hyödyntänyt SCADA-järjestelmiä jo useita vuosia, ja kehitämme niiden ympärille jatkuvasti uusia ratkaisuja asiakkaiden tarpeet huomioiden. Uusin ABB Ability™ Electrification Monitoring and Control, ABB ZEE600 -järjestelmä on saanut lämpimän vastaanoton asiakkailtamme. Lisäksi sen uudet, käyttäjäystävälliset ominaisuudet ovat entisestään tehostaneet kriittisen sähkönjakelun valvontaa.

Laiteintegraatio helposti, nopeasti ja kyberturvallisesti

ABB ZEE600 -järjestelmän tarjoamat valmiit kirjastot nopeuttavat ja ennen kaikkea helpottavat laiteintegraatiota sekä minimoivat virheiden mahdollisuudet toteutusvaiheessa. Järjestelmän luotettavuutta lisää se, että ZEE600-ohjelmisto voidaan tarvittaessa kahdentaa laitteiden ja tietoliikenteen osalta. Ohjelmisto voidaan myös virtualisoida asiakkaan tai palveluntarjoajan alustalle, jolloin päästään eroon yksittäisistä laiteuusinnoista.

Järjestelmän taustalla on perinteikäs itävaltalainen ohjelmistoalan pioneeri COPA-DATA, jonka ohjelmistoon ABB on kehittänyt omat ”kirjastot” sähkönjakelun tarpeisiin. Ohjelmisto tarjoaa joustavan alustan, joka sopii niin pienille kuin suurillekin järjestelmille muun muassa teollisuudessa, uusiutuvan energian tuotannossa, sairaaloissa tai sähköverkkoyhtiöissä. ZEE600 on IEC-standardien mukaisesti vahvasti kyberturvallinen eli järjestelmää voidaan turvallisesti päivittää sekä käyttää myös mobiililaitteilla valvomon ulkopuolelta.

Hyödynnä optimointi-, analysointi- ja raportointimahdollisuudet

Maailman muutokset ovat vauhdittaneet myös erilaisten energiaoptimointiratkaisujen kehitystä, ja samalla tiedon analysointiin tarkoitetut ohjelmistot ovat tulleet entistä tärkeämmäksi osaksi sähkönjakelun valvontaa. Parhaimmillaan tällaiset optimointiratkaisut maksavat itsensä takaisin muutamassa vuodessa.

Digitaalisuuteen vahvasti nojaava ABB ZEE600 tarjoaa kattavat mahdollisuudet energianhallintaan ja -raportointiin. Valmiit liityntämahdollisuudet tarjoavat rajapinnat suurimmalle osalle laitteista ja järjestelmistä. ABB ZEE600 voidaan integroida helposti myös olemassa olevaan laitekantaan ja näin lisätä digitaalisuutta myös valmiiksi rakennettuihin ratkaisuihin.

Sähköisen tulevaisuuden kehittämisellä on aina ollut paikka ABB:n toiminnassa ja tähän suuntaan haluamme sitä myös jatkossa viedä.

Tietoa kirjoittajasta: Jarkko Nyrhilä

left

Toimin myyntipäällikkönä Digital Systems -liiketoimintayksikössä Distribution Solutions -divisioonassa. Olen työskennellyt ABB:llä vuodesta 2008 lähtien sähköverkon valvontajärjestelmien ja automaatiojärjestelmien parissa. Vastaan SCADA-järjestelmien, tietoliikenteen, suojareleiden ja sähköverkon ala-asemien projektimyynnistä lähinnä Pohjois-Euroopan alueella. Digitaalisuus on vahvasti mukana jokaisessa toimituksessamme kaikilla segmenteillä.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp