Turvaa sairaalan toiminnan jatkuvuus ja häiriötön käyttö

Sairaalan sähkönjakelun jatkuvuuden hallinta on kriittinen osa-alue, jossa häiriötilanteista palauttaminen vaatii suunnittelua, varautumista ja harjoittelua.

Uusien hyvinvointialueiden myötä on edelleen hyvä muistaa, että sairaaloissa on paljon eri aikakausilla rakennettua kiinteistökantaa ja niiden ylläpito sekä huolto on tärkeää sekä energiatehokkuuden parantamisen että myös potilasturvallisuuden kannalta. Olen kerännyt muutaman kohdan ABB:n tarjoamasta, joilla voidaan vastata näihin tarpeisiin.

Varmista, että sähkönjakelun tilannekuva on ajan tasalla

Sairaalan sähkönjakeluverkko vaikuttaa häiriötilanteissa koko sairaalan toimintoihin etenkin potilasturvallisuuteen. Sairaalan sähkön pääjakelu- ja varavoimajärjestelmää valvotaan ja ohjataan reaaliaikaisesti tähän tarkoitukseen kehitetyllä automaatioratkaisulla, joka on kyberturvallinen sekä tietoturvamielessä erillinen suojattu tietoverkko ja jota operoi nimetty käyttöhenkilöstö. ABB:n ratkaisu sähkö- ja varavoimaverkon reaaliaikaiseen valvontaan ja ohjaamiseen on ABB ZEE600 -järjestelmä.

Vahva kyberturvavalmius mukana elinkaaren kaikissa vaiheissa

Digitaaliseen IEC-61850-kommunikointiprotokollaan perustuva sähkön pääjakelujärjestelmä on sairaalan käytettävyyden kannalta oleellinen osa turvaamaan reaaliaikaista tilannekuvaa. Kyberturvallisuus korostuu sairaaloissa, koska lähes kaikissa eri järjestelmissä on joku digitaalinen rajapinta.

ABB huomioi kyberturvallisuuden tuotteiden ja järjestelmien elinkaaren kaikissa vaiheissa, niin teknisissä ratkaisuissa kuin kunnossapidossa käytön aikana. Kyberturvallisuus vaatii erityisesti jatkuvaa uudenlaista osaamista ja sen ylläpitoa. Digitaaliset ratkaisut tuovat mukanaan paljon etua ja hyötyjä, mutta vaativat myös uudenlaista osaamista koko toimitusprosessiin.

Laadukas suunnittelu tuo säästöjä käytön aikana

Sairaalaympäristössä on tapahtunut vuosien mittaan ennakoimattomia äkillisiä sähkönjakeluhäiriöitä, ja on ollut myös tilanteita, joissa varavoimajärjestelmät eivät ole toimineet suunnitellulla tavalla. Kokemuksemme mukaan UPSien akustot ovat kriittisen toimintaympäristön heikoin lenkki, jos akustojen kuntoa ja tilaa ei valvota reaaliaikaisesti.

Sähkönjakeluverkon suunnittelussa olisi mietittävä erilaiset häiriötilanteen etukäteen osana riskienhallintaa koskien niin uusien kuin vanhojen jakeluverkon osien kunnossapitoa. Reaaliaikainen kunnonvalvonta helpottaa sairaalan teknisten järjestelmien elinkaarenhallintaa ja operointia, tukee omaisuuden hallintaa ja ohjaa tietoon perustuvia investointipäätöksiä.

Käytönaikaiset säästöt

ABB:n tarjoamilla ratkaisuilla ja ennakoivalla kunnossapidolla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä elinkaaren aikana. Etukäteen mietityillä huolto-ohjelmilla sekä energiatehokkailla järjestelmä- ja tuotevalinnoilla on merkittävä vaikutus kustannuksiin käytön aikana. Esimerkiksi:

  • UPS-järjestelmien hyötysuhde on parhaimmillaan 97,4 %.
  • Modulaaristen vaihtoyksiköiden huolto on helppoa.
  • Taajuusmuuttajien käyttö vaikuttaa moniin asioihin kuten harmonisiin yliaaltoihin ja häviöihin. Lisäksi taajuusmuuttajien avulla voidaan esimerkiksi välttää verkon ylikuumeneminen sekä virtapiikit ja parantaa kokonaishyötysuhdetta.
  • Valaistuksenohjauksen avulla voidaan saada merkittäviä säästöjä käyttämällä vakiovalosäätöä sekä läsnäoloon ja liikkeentunnistukseen perustuvia ohjauksia. Samalla voidaan vaikuttaa turvallisuudentunteeseen ja viihtyisyyteen.

Lue lisää sairaaloiden tuote-, järjestelmä- ja palveluvalikoimastamme: Lataa esite (.pdf)

Tietoja kirjoittajasta: Harri Liukku

right

Toimin myyntijohtajana ABB:llä ja vastuualueitani ovat rakennusteollisuus sekä sairaalatoimiala. Käytännön työssäni olen hyvin paljon tekemisissä rakentamisen eri sidosryhmien kanssa. On hienoa ollut toimia jo yli 20 vuoden ajan erilaisissa rooleissa alan edelläkävijäyrityksessä. Sähkö- ja automaatioala elää juuri nyt mielenkiintoista aikaa, kun uusiutuvat energiaratkaisut, sähkömarkkinat ja energiatehokkuusmääräykset sekä digitalisaatio luovat alalle uutta liiketoimintaa. Sähköala on merkittävässä roolissa vihreän siirtymän toteutuksissa, olipa kyse energiaa säästävien ratkaisujen kehittämisestä tai hiilidioksidipäästöjen pienentämisestä.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp