ABB käynnistää Real Progress -kampanjan vauhdittaakseen kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti

ABB käynnistää Real Progress -kampanjan vauhdittaakseen kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti

  • ABB:n teknologiat ja asiantuntemus osoittavat asiakkaille, että kestävä kehitys ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä.
  • ABB vaatii toimia maailmanlaajuisen kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.
  • Real Progress -kampanja alkaa keskittyen kaivos-, metalli- sekä sellu- ja paperiteollisuuden automaatioon, sähköistykseen ja digitalisaatioon.

ABB on lanseerannut uuden maailmanlaajuisen kestävän kehityksen aloitteensa, jonka tavoitteena on näyttää, miten teknologialla ja asiantuntemuksella voidaan nopeuttaa kestävää kehitystä ja samalla parantaa tuottavuutta. ABB:n Real Progress -kampanja on kutsu toimintaan. Se pyrkii innostamaan asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja tavarantoimittajia hyödyntämään teknologiajohtajuutta ja tämän päivän ratkaisuja kehittääkseen toimintaansa prosessiteollisuuden aloilla, kuten sellu- ja paperi-, metalli- ja kaivosteollisuudessa.

ABB on toiminut yli 130 vuoden ajan teollisuudenaloilla, joilla päästöjä on vaikea vähentää ja joilla vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole saatavilla tai niitä on vaikea toteuttaa käytännössä. Nykyään ABB vastaa moniin maailmassa tapahtuviin muutoksiin, kuten kasvaviin päästöihin, vesi- ja energiapulaan sekä työvoiman osaajapulaan. Yhtiö osoittaa, että rohkeat ideat ja uraauurtavat teknologiat mahdollistavat näiden haasteiden voittamisen askel kerrallaan, kun toimimme yhdessä teollisuuden ja koko yhteiskunnan tasolla.

Päästöjen vähentämiseen liittyvät haasteet yhdistävät niin sellu- ja paperi-, metalli- kuin kaivosteollisuuttakin, jotka pyrkivät vastaamaan kasvavaan markkinakysyntään lisäämällä kiihtyvällä tahdilla energia- ja resurssitehokkuutta saavuttaakseen kestävän kehityksen tavoitteensa, kuten hiilineutraalimman toiminnan. Näillä keskeisillä prosessiteollisuuden aloilla ymmärretään entistä paremmin, että automaatio, sähköistäminen ja digitalisaatio ovat keskeisiä osatekijöitä, joiden avulla voidaan saavuttaa yritysten, lainsäädännön, hallitusten ja kansainvälisten sopimusten asettamat ilmastotavoitteet seuraavien 25 vuoden aikana ja sen jälkeen.

ABB:n tavoitteena on sisällyttää kestävät käytännöt kaikkiin prosesseihin eri prosessiteollisuuden aloilla.
”Kestävä kehitys ei ole vain asteittaista etenemistä, vaan se vaatii rohkean muutoksen. Kaikki tänään tekemämme toimet ja päätökset sekä jokainen omaksumamme innovaatio ovat askeleita kohti kestävää tulevaisuutta, ja me näytämme tietä epäröimättä", sanoi Joachim Braun, Division President, ABB Process Industries.

”ABB työskentelee päivittäin tiiviisti asiakkaidensa kanssa heidän kaivoksissaan, tehtaissaan ja tuotantolaitoksissaan tarjotakseen automaation, sähköistyksen ja digitalisaation kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka auttavat merkittävästi vähentämään päästöjä ja energiankäyttöä. Olemme ylpeitä todellisesta kehityksestä, jota olemme saaneet aikaan mahtavan kumppaniverkostomme kanssa, mutta samaan aikaan tiedämme, että vielä enemmän voidaan ja täytyy tehdä. Olemme sitoutuneet jatkuvaan kehitykseen.”

  • Real Progress on metallien valmistuksessa käytettävien resurssien uudelleen määrittelyä.
  • Real Progress on datan valjastamista sellun ja paperin tuotannon optimoimiseksi.
  • Real Progress on kaivosteollisuuden auttamista energiamurroksessa.

Kaivosteollisuudessa Real Progress tarkoittaa asiakkaiden tukemista energiasiirtymässä yhdistämällä sähköistys maailmanluokan nostokone- ja jauhatusteknologioihin. ABB eMine™ -ratkaisu on yksi esimerkki, jonka avulla fossiilisiin polttoaineisiin tukeutuvat kaivokset voidaan muuttaa täysin sähkökäyttöisiksi. Automatisoimalla kaikki sähköistysratkaisut asiakkaat voivat nyt reaaliaikaisesti seurata, hallita ja vähentää energiankulutustaan ja kasvihuonekaasupäästöjään.

ABB tukee asiakkaita myös sellu- ja paperiteollisuuden muutoksessa, auttaen takaamaan luotettavan toiminnan, vähentämään jätettä ja nopeuttamaan kiertotaloutta. Tuotannon maksimoimiseksi prosessien on toimittava luotettavasti joka ikinen päivä. ABB:n nykyaikaiset linjakäytöt ja moottorit varmistavat paitsi luotettavan toiminnan myös energiatehokkuuden ja prosessien suorituskyvyn. ABB:n taajuusmuuttajat on suunniteltu ohjaamaan moottoreiden nopeutta ja vääntömomenttia niin, että ne toimivat prosessin tarkkojen vaatimusten mukaisesti. ABB:n ratkaisuihin kuuluu myös ABB Quality Control System (QCS), jonka avulla paperinvalmistajat saavat näkyvyyden arkin muodostumiseen ja voivat siten vähentää jätettä ja parantaa ajettavuutta. Automaation yhdistäminen kehittyneeseen prosessinohjaukseen (APC) puolestaan tukee johdonmukaista toimintaa, parantaa tuotantoa, säästää energiaa ja alentaa kustannuksia.

Metalliteollisuudessa ABB on sitoutunut auttamaan asiakkaitaan käyttämään vähemmän energiaa ja raaka-aineita teräksen ja alumiinin tuotantoon yhdistämällä edistyneet automaatio- ja sähköistysjärjestelmät sekä toimialakohtaiset laitteet ja digitalisaation. Digitaalinen ratkaisu ABB Ability™ Smart Melt Shop auttaa autonomisen tuotantolaitoksen luomisessa yhdistämällä ja automatisoimalla nosturin ja senkan liikkeet lämpöhäviöiden vähentämiseksi. ABB ArcSave® -sähkömagneettinen sekoitinteknologia (EMS) puolestaan tekee valokaariuunien toiminnasta tuottavampaa ja resurssitehokkaampaa. ABB Ability™ Energy Management System valvoo ja optimoi koko tehtaan energiankulutusta ja auttaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.

"Kestävä kehitys ei ole vaihtoehto, vaan välttämättömyys tässä nopeasti kehittyvässä maailmassamme. Menestyäksemme ja luodaksemme paremman tulevaisuuden meidän on omaksuttava kestävä kehitys toimintamme perustaksi”, sanoi Rohit Sharma, Global HSE and Sustainability Manager, ABB Process Industries. ”Kyse ei ole vain vastuullisuudesta, vaan myös kilpailukyvyn ja resilienssin säilyttämisestä jatkuvasti muuttuvassa globaalissa ympäristössä. Sitoutumisemme kestävään kehitykseen tänään määrittää menestyksemme ja vaikuttaa tuleviin sukupolviin.”

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp