ABB esitteli käänteentekevän ABB Ability™ eMine -ratkaisun nopeuttaakseen kaivostoiminnan täyssähköistymistä

  •  ABB Ability™ eMine koostuu tehokkaista menetelmistä sekä integroidusta sähköistys- ja digitaalisten järjestelmien valikoimasta, joka on suunniteltu nopeuttamaan hiilineutraalia kaivosteollisuutta
  • ABB pilotoi myös ABB Ability™ eMine FastCharge -järjestelmää, joka on maailman nopein ja ainoa täysin automatisoitu latausjärjestelmä dumppereille, ja jonka latausteho on jopa 600 kW
  • ABB Ability™ eMine voi vähentää dieselin kulutusta jopa 90 prosenttia, kun dumpperit ovat kytkeytyneenä sähköiseen trolley-järjestelmään

ABB on julkistanut ABB Ability™ eMine -portfolion, joka auttaa nopeuttamaan kaivosalan siirtymistä kohti hiilineutraalia tuotantoa. ABB pilotoi myös uraauurtavan ABB Ability™ eMine FastCharge -järjestelmää. Se on maailman nopein ja tehokkain latausjärjestelmä, joka toimii kaikkien sähköisten kaivosdumppereiden kanssa. 

ABB Ability™ eMine koostuu valikoimasta sähköistysteknologioita, joilla koko ketju kaivoksesta satamaan voidaan sähköistää kokonaan. Ratkaisuun on integroitu digitaalisia sovelluksia ja palveluita, joilla voidaan seurata ja optimoida energian käyttöä. Ratkaisulla voidaan sähköistää kaikki kaivoslaitteistot malmin nostosta, jauhatuksesta ja kuljettamisesta materiaalin käsittelyyn. Vuodesta 2022 lähtien ratkaisuun sisältyy myös uusi ABB Ability™ eMine FastCharge -suurtehosähkölatausjärjestelmä, joka on parhaillaan pilottivaiheessa, sekä  ABB Ability™ eMine -trolleyjärjestelmä, joka voi vähentää dieselin kulutusta jopa 90 prosenttia ja täten vähentää merkittävästi energiakustannuksia sekä ympäristövaikutuksia.

”Kaivosteollisuudessa on kautta maailman käynnissä sukupolvemme merkittävimpiä ja tärkeimpiä muutoksia – siirtyminen hiilineutraaliin tuotantoon”, sanoo ABB:n Global Head of Mining Max Luedtke. ”ABB Ability™ eMine on kiinnostava välitavoite, joka auttaa muuttamaan nykyiset fossiilisia polttoaineita käyttävät kaivostoiminnot täysin sähköisiksi. Kaivoksista voidaan myös tehdä entistä energiatehokkaampia, ja niiden CO₂-päästöjä voidaan vähentää merkittävästi. Samalla ne pysyvät kilpailukykyisinä ja tuottavina.”

”Juhlistamme 130:tä vuottamme kaivosteollisuudessa ja vuosikymmeniä kaivoslaitteiston sähköistämisessä”, kertoo Mehrzad Ashnagaran, Global Product Line Manager, Electrification and Composite Plant. ”Laajennamme nyt teknistä osaamistamme ja investointejamme sähköiseen kuljetukseen. Tuomme markkinoille uusia ratkaisuja, joilla vastaamme asiakkaidemme kasvavaan kysyntään. Ympäristöhyötyjen lisäksi kaivosten sähköistämistä vauhdittavat polttoaineiden hintojen epävakaus, sähkön kustannuskilpailukyvyn paraneminen ja lainsäädäntö. ABB on hyvin tietoinen näistä vaatimuksista, ja voimme tarjota alalle ratkaisuja, joilla niihin voidaan vastata.”

ABB Ability™ eMine FastCharge palvelee muutoksessa kohti täyssähköistä kaivosta. Se on joustava ja täysin automatisoitu ratkaisu, jota kehitetään haastaviin olosuhteisiin, joka voidaan asentaa mihin tahansa ja jolla kaikki sähkökuorma-autot voivat latautua omatoimisesti jopa 600 kW:n teholla. Se on suurin markkinoilla nyt saatavilla oleva teho, joten järjestelmä minimoi kuljetuskaluston seisonta-ajan. Latausaika määräytyy dumpperin akuston kapasiteetin ja käyttötavan mukaan. Usein sopiva lataustaso voidaan saavuttaa 15 minuutissa. ABB Ability™ eMine -ratkaisun myötä ABB laajentaa osaamistaan kaivoskuorma-autojen sähköistykseen ja koko kuljetusprosessin teknologioihin.

ABB Ability™ eMine -ratkaisun avulla luodaan optimaaliset suunnittelu- ja toteutusmahdollisuudet kaivoksien kuljetusprosessien sähköistysprojektien toteuttamiseen vastaamalla tuotantotavoitteisiin kuitenkin huomioiden kaivostoiminnan rajoitteet. ABB auttaa kaivosyhtiöitä kartoittamaan reitin kohti täysin sähköistä kaivosta siirtymällä vaiheittain dieselin käytön vähentämisestä uuden ajattelutavan sisäistämiseen ja henkilöstön koulutukseen. Kokonaisvaltainen ABB Ability™ eMine -portfolio, käsittäen sähköiset- ja digitaaliset järjestelmät, auttaa vähentämään kokonaiskustannuksia ja kehittämään kaivoksen suorituskykyä ja samalla merkittävästi pienentämään ympäristövaikutuksia. Lisäksi ABB Ability™ eMine auttaa kehittämään turvallisuutta, laskemaan melutasoa ja parantamaan ilmanlaatua – mikä johtaa muun muassa matalampiin ilmanvaihtokustannuksiin.

  • Havainnekuva dumpperin lataamisesta ABB Ability™ eMine FastCharge -järjestelmällä.
  • ABB Ability™ eMine -ratkaisu käsittää valikoiman sähköistysteknologioita, joilla ketju kaivoksesta satamaan voidaan sähköistää kokonaan.
  • Ratkaisuun on integroitu digitaalisia sovelluksia ja palveluita, joilla voidaan seurata ja optimoida energian käyttöä.
  • ABB Ability™ eMine auttaa muuttamaan nykyiset fossiilisia polttoaineita käyttävät kaivostoiminnot täysin sähköisiksi.

ABB hyödyntää 130 vuoden kokemustaan kaivosteollisuudesta ja on uranuurtaja kaivostoiminnan sähköistyksen, automaation ja digitalisoinnin integroinnissa. ABB Ability™ eMine -ratkaisu perustuu ABB Ability™ MineOptimize -alustaan, joka optimoi laitoksen tai kaivoksen teknisen suunnittelun ja auttaa siirtymässä tulevaisuuden digitaaliseen ja CO₂-päästöttömään kaivokseen.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp