ABB esittelee ABB Ability™ Performance Optimization for hoists -ratkaisusta uuden, entistä parempia analyyseja tuottavan version

ABB esittelee ABB Ability™ Performance Optimization for hoists -ratkaisusta uuden, entistä parempia analyyseja tuottavan version

  • Digitaalinen palvelu varmistaa nostokoneiden ja niiden suorituskyvyn tehokkaan seurannan, jotta asiakkaat voivat tehostaa käyttöaikojaan ja tuottavuuttaan.
  • Käyttäjäystävälliset käyttöliittymät ja pilvipohjainen alusta tuottavat nopeita analyyseja ja entistä parempaa tietoa nostokoneiden toiminnasta.
  • Asiakkaan ja ABB:n asiantuntijoiden määrittelemät KPI-mittarit auttavat ehkäisemään suunnittelemattomia, aikaa vieviä ja kalliita seisokkeja.

Globaali teknologiayhtiö ABB on lanseerannut ABB Ability Performance Optimization for hoists -ratkaisusta uuden version, jolla vastataan kaivosteollisuuden lisääntyvään digitalisaation tarpeeseen. Päivitetty digitaalinen palvelu mahdollistaa kunnonvalvontaan perustuvan kunnossapidon ja tehokkaamman suorituskyvyn optimoinnin tarkemman ennakoivan analyytikan avulla.

ABB Ability Performance Optimization for hoists 3.1 varmistaa, että toiminnan poikkeavuudet havaitaan varhain. Ratkaisu pohjautuu aiempiin versioihin ja parantaa nostokoneiden käytettävyyttä, suorituskykyä ja tuottavuutta tuomalla hyödyllistä tietoa keskeisistä suorituskykyindikaattoreista (Key Performance Indicators, KPI). Ratkaisu löytyy ABB Ability™ Edgenius -ohjauspaneelisovelluksesta, ja sen avulla voidaan tehdä nopeita analyyseja ja saada tietoa kaikista tehtaan toiminnoista.

Ohjelmistoversiossa on uusia KPI-asetuksia, jotka perustuvat asiakkaiden ja ABB:n asiantuntijoiden määrittelemiin syötteisiin. Uusia suorituskykyindikaattoreita voidaan asettaa nostokoneen käytettävyydelle, nostosyklitilastoille, EMS-tilastoille, jarrusatulan jousten käyttöajoille, akun esitäyttöpaineelle, hidastuvuuden vaihtelulle, ohjausköysien kireydelle, ryömintämatkalle ja kytkentäajalle. Järjestelmä tuottaa myös kyberturvallisuusarviointeja ja -ratkaisuja asiakastietojen suojaamiseksi.

  • ABB Ability™ Performance Optimization -ratkaisun uudessa versiossa on uusia KPI-asetuksia, jotka perustuvat asiakkaiden ja ABB:n asiantuntijoiden määrittelemiin syötteisiin.
  • Nostokoneiden kunnon ennakoiva analysointi ehkäisee yllättäviä, aikaa vieviä ja kalliita seisokkeja.

Nostokoneiden kunnon ennakoiva analysointi ehkäisee yllättäviä, aikaa vieviä ja kalliita seisokkeja. Tiedot kerätään, erotellaan ja tallennetaan automaattisesti, jonka jälkeen niitä voidaan seurata ja analysoida turvallisesti. Näin tuotetaan hyödyllistä tietoa, jonka avulla voidaan parantaa tuotannon suorituskykyä, tunnistaa turvallisuusriskejä ja optimoida kunnossapidon aikataulua.  ABB:n asiantuntijat voivat analysoida tietoja siten, että mahdolliset ongelmat tunnistetaan ennen niiden ilmenemistä ja tarvittavat toimenpiteet voidaan tehdä oikeaan aikaan. Tämä parantaa laitteiston käytettävyyttä ja kaivostoiminnan yleistä turvallisuutta.

”ABB Ability Performance Optimization for hoists on keskeinen digitalisaatiota tukeva ratkaisu ja palvelu, jolla voidaan varmistaa optimaalinen laitteiden kunto, turvallisuus ja tuottavuus sekä tukea nostokoneiden etäkäyttöä. Tämä uusin sovellusversio luo nostokoneita hyödyntäville kaivosasiakkaille entistäkin tietoturvallisemman sillan tietotekniikan ja käyttötekniikan välille. Se on parannettu tuote, joka tuottaa kattavampaa tietoa useammilla KPI-mittareilla ja mahdollistaa nopeamman reagoinnin vikahavaintoihin sähköposti-ilmoituksien avulla”, sanoi Bengt Hedlund, Global Service Manager Hoisting, ABB. ”Kaivosteollisuus pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi. Etäkäyttöä tukevilla digitaalisilla palveluilla, kuten ABB Ability Performance Optimization for hoists -ratkaisulla, voi olla merkittävä rooli vähentämässä hiilidioksidipäästöjä ja paikan päällä tehtävien huoltokäyntien tarvetta."

ABB tarjoaa turvallisia, optimoituja ja käyttötarkoitukseen mukautettuja kaivosinsinöörien suunnittelemia nosturiratkaisuja. ABB:llä on yli 130 vuoden kokemus nostokoneista, joita se on asentanut maailmanlaajuisesti yli tuhat. ABB:n nostokoneet ovat digitaalisesti yhteydessä ABB Ability Performance Optimization -järjestelmään, ja yhdessä ne takaavat parhaan mahdollisen käytettävyyden ja tuottavuuden.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp