Derfor er ABB en sentral bidragsyter i energiomstillingen

Selskapet stiller med omfattende kompetanse for hydrogen, havvind, komplekse energisystemer, karbonfangst og -lagring, energieffektivisering og ytterligere elektrifisering av samfunnet.

ABBs teknologi og tjenester har frem til 2021 bidratt til rundt tre prosent reduksjon av Norges klimagassutslipp. Norges regjering har som mål å kutte klimagassutslippene med mellom 50 og 55 prosent til 2030 sammenlignet med 1990. Elektrifisering er et vitalt verktøy for utslippkutt. Ifølge Elbarometer.no er kun 53 prosent av Norge elektrifisert. Det er med andre ord mye ugjort på forbrukssiden.

- Med over 130 års erfaring innen kraft, flere tiår med styringssystemer og et av landets største miljøer innen industriell digitalisering, automatisering, elektroteknikk og telekommunikasjon, er ABB i en særstilling for å støtte energiomstillingen til et karbonnøytralt samfunn, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør hos ABB i Norge. - Kompetansen dekker hele næringskjeden for utrulling av ny klimateknologi, inkludert forstudier, simulering, prosjektering, leveranser, service, tilstandsbasert vedlikehold og optimaliserings via våre samhandlingssentre og sky- og strømmetjenester.

Energisystemer

ABB i Norge har levert en rekke komplekse energisystemer. Skagerak Energilab i Skien benytter selskapets teknologi til solkraftverket som er koblet til det lokale kraftnettet. Trondheims plussbyprosjekt benytter også selskapets løsninger. Og ABB har en sentral rolle i elektrifiseringen av norsk sokkel.

- Det siste tilskuddet er kraft-fra-land til Johan Sverdrup, forteller Holsten. - I tillegg leverer vi overføring av kraft fra havvind til land, som Dolwin2 i Tyskland og Doggerbank, verdens største havvindpark, og legger til: - Vi har ressurser og kompetanse innen hele næringskjeden, fra design til innkjøp, prosjektering, prosjektstyring, leveranser og simulatorer.

Selskapet har lang erfaring med komplette løsninger med elektro, automatisering og telekommunikasjon til energibransjen, fra konvensjonelle offshore installasjoner til havvindinstallasjoner som DolWin5.

Hydrogen

Selskapet har lansert en nettportal om hydrogen – nøkkelen til lavutslippssamfunnet. ABB har blant annet samarbeid med Hydrogen Optimized og norske HydrogenPro om storskala produksjon av grønn hydrogen (fra fornybar energi, uten utslipp av klimagasser) og er med i pilotprosjekter som Deep Purple for produksjon av grønn hydrogen offshore ved hjelp av havvind. Selskapet jobber også tett med aktører som Hydrogène de France og Ballard Power Systems om utvikling av store, maritime brenselcelleløsninger.

- I tillegg har vi en maritim hybridlab hos SINTEF i Trondheim, som inkluderer en komplett brenselcelleinstallasjon og hydrogentanker, sier Holsten.

Karbonfangst og lagring

Teknologisenter Mongstad benytter avansert ABB-teknologi i verdens største og mest fleksible anlegg for testing og forbedring av teknologier for CO2-fangst.

- Sammen med erfaringer fra annen prosessindustri, offshore og marine, og verdensledende teknologi for havbunnskraft, ser vi fram til prosjekter innen fullskala karbonfangst, transport og lagring, som Langskip, kommenterer Holsten.

Utslippsfri transport

Elektrifisering av transportsektoren i Norge går raskt. ABB er markedsleder innen ladeinfrastruktur for landbasert transport. Tidlig i 2021 har selskapet over 1000 hurtig- og lynladere i drift i Norge, lader ca. 150 elbusser i landet og leverer lading til landets første elektriske lastebiler.

ABB er også en sentral aktør i grønt skifte til sjøs, gjennom elektriske, digitale og oppkoblede løsninger og tjenester med elektriske fremdriftssystemer, energilagring, brenselcelleteknologi og styringssystemer. Og selskapet deltar i innovasjonsprosjekteter som ZeroCoaster, et nytt modulbasert skipsdesign for å løfte det grønne skiftet.

Energieffektivisering

Energieffektivisering er et viktig bidrag til den nødvendige energiomstillingen. Ser vi på elektriske motorer som driver pumper, vifter, maskiner o.l. i industrien, vann og avløp og infrastruktur, står de for 30 prosent av verdens strømforbruk. ABB har laget en studie som viser at økt bruk av høyeffektive motorer og frekvensomsformere kan redusere det globale strømforbruket med ti prosent. Selskapet har også utført beregninger som viser at et tiltak som å erstatte ut en aldrende motorpark i Norsk industri alene kan redusere Norges strømforbruk med 2-3 prosent.

Ifølge et estimat i TU kan olje- og gassindustrien kutte to millioner tonn CO2 årlig ved elektrifisering av pumper og kompressorer på havbunnen. Kuttpotensialet utgjør omlag fire prosent av Norges totale CO2-utslipp. ABB har omfattende erfaring med kraftløsninger for dette.

Sist, men ikke minst, smart digitalisering kan bidra til betydelige forbedringer i kraftkrevende industrier, fra olje og gass til landbaserte anlegg som støpeverk og papir og masse. Eksemplene er mange. Av de ferskere kan vi nevne sanntids datastrømming fra OKEAs Draugen-plattform, en omfattende rammeavtale for service på elektroutstyr med Equinor, digitale tvillinger for design av landbasert oppdrett og digitalisering av Norske Skogs papirfabrikk på Skogn.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp