ABB og Equinor viderefører pionerarbeid fra Aasta Hansteen for økt grad av autonomi på Johan Castberg

  • ABB leverer løsninger for automatisert oppstart og høy grad av automatisert normaloperarasjon i tett samarbeid med Equinor
  • Løsningene vil bidra til økt produksjonstid, lavere utslipp og bedre helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Operatørassistentsystemer er på vei inn i olje- og gassbransjen
ABB og Equinor øker graden av autonomi på Johan Castberg (Ill. Equinor).
ABB og Equinor øker graden av autonomi på Johan Castberg (Ill. Equinor).
center

ABB har fra tidligere oppdraget med å levere sikkerhets- og automatiseringssystem (SAS) samt simulator til Johan Castberg. Equinor har nå hevet ambisjonsnivået og tildelt ABB en kontrakt på design og implementering av løsninger for enda høyere grad av automatisering.

- ABB er svært godt fornøyd med at Equinor utfordrer dagens autonominivå innenfor olje- og gassbransjen, og at de velger ABB som en sentral leverandør på denne reisen, sier Tor Ove Lussand, leder for ABB Energy Industries i Norge. - Oppdraget gjennomføres i tett samarbeid med Equinors driftsorganisasjon for tidlig involvering av sluttbrukere av løsningene. I tillegg sikrer dette at alle operasjonelle vurderinger er hensyntatt

Dette oppdraget er en naturlig videreføring av samarbeidet som Equinor og ABB har på Aasta Hansteen. Her har ABB levert og satt i drift tilsvarende løsninger.

- I utgangspunktet var en del operatører skeptiske til om automatikken ville fungere i praksis. Nye operatørgrensesnitt for bedre situasjonsforståelse og demonstrasjon på treningssimulatoren sørget for tillit. Løsningene ble raskt populære i kontrollrommet når operatørene fikk erfaring med bruk, forteller Stian Nerbråten i ABB. Han var ansvarlig for design og idriftsettelse på Aasta Hansteen.

Forventer betydelig ekstra produksjon

Når de nye løsningene etter planen tas i bruk i 2024, får Johan Castberg et helt nytt nivå av automatisering sammenlignet med tilsvarende anlegg. Det innebærer store fordeler, både økonomisk og for helse, miljø og sikkerhet.

- Basert på erfaringer fra Aasta Hansteen, forventer vi i størrelsesorden én uke ekstra produksjonstid per år på Johan Castberg, sier Nerbråten. - Dette fordi oppstart av anlegget vil gjennomføres mye raskere. I tillegg vil operatørene kunne avverge full stans i produksjonen ved utfall av deler av prosessen – noe som ikke ville vært mulig uten automatiseringen.

Redusert utslipp og bedre HMS

Tor Ove Lussand i ABB mener slike autonome løsninger blir stadig viktigere fremover, også som et ledd for å redusere utslipp.

- Økt bruk av autonome løsninger i komplekse anlegg kan være viktige bidrag for økt bærekraft. For slike olje- og gassinnretninger betyr det også redusert behov for fakling og minimering av tiden som tungt roterende utstyr kjøres med full resirkulering, altså unødvendig tomgangskjøring, sier han. - Det vil også gi betydelige HMS-gevinster, blant annet ved å fjerne flere tusen operatørklikk for en full oppstart av anlegget. Dette frigjør tid for operatørene i kontrollrommet, som kan benyttes til monitorering. Det styrker operatørens rolle som en barriere, og dermed også sikkerheten.

Johan Castberg ligger ca. 100 km nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet. Feltet bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende havbunnsutbygging, med totalt 30 brønner fordelt på ti bunnrammer og to satellittstrukturer. Det har anslagsvis 450-650 millioner fat oljeekvivalenter. Feltet har planlagt oppstart i 2024 og er estimert til å produsere olje i over 30 år.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp