Akustyka w przestrzeniach biurowych

Spotkanie w ABB Living Space® Experience

To była solidna dawka rzetelnej wiedzy. Tym razem z zakresu akustyki, która – jak się okazuje – jest równie ważnym elementem w procesie projektowania, co sfera wizualna. „Adaptacja przestrzeni biurowych typu open space w odniesieniu do nowych norm akustycznych” – to tytuł wystąpienia Jerzego Herse, projektanta akustyki wnętrz i budynków oraz współtwórcy marki Nyquista Acoustic Design. Wygłosił je dla gości warszawskiego projektu ABB Living Space® Experience.

  • Jerzy Herse, Adaptacja przestrzeni biurowych open space w odniesieniu do norm akustycznych
  • Jerzy Herse, Adaptacja przestrzeni biurowych open space w odniesieniu do norm akustycznych
  • Jerzy Herse, Adaptacja przestrzeni biurowych open space w odniesieniu do norm akustycznych
  • Jerzy Herse, Adaptacja przestrzeni biurowych open space w odniesieniu do norm akustycznych
  • Jerzy Herse, Adaptacja przestrzeni biurowych open space w odniesieniu do norm akustycznych
  • Jerzy Herse, Adaptacja przestrzeni biurowych open space w odniesieniu do norm akustycznych
  • Jerzy Herse, Adaptacja przestrzeni biurowych open space w odniesieniu do norm akustycznych
  • Jerzy Herse, Adaptacja przestrzeni biurowych open space w odniesieniu do norm akustycznych

Otwarta przestrzeń biurowa to wymagające miejsce pracy. Dlatego trzeba zadbać o to, by była możliwie przyjazna i funkcjonalna. Właściwie zaprojektowana akustyka gwarantuje lepszą komunikację między pracownikami i pozwala na znaczną oszczędność miejsca. Ma ponadto niebagatelny wpływ na samopoczucie zatrudnionych, a co za tym idzie – na ich kreatywność i wydajność w pracy. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać najskuteczniejsze metody poprawy warunków pogłosowych na podstawie przeprowadzonych symulacji akustycznych i przykładowych projektów, w odniesieniu do obowiązujących norm prawnych. A o tym, jak ważne są to zagadnienia, przekonują wyniki badań prowadzanych w środowisku biurowym pod kątem satysfakcji pracowników ze względu na szereg  typowych czynników.

Światowe badania akustyki

Prelegent, Jerzy Herse, odniósł się podczas wykładu do zakrojonych na szeroką skalę badań z 2013 roku autorstwa naukowców z uniwersytetu w kalifornijskim Berkley. Przebadano wówczas 63 tysiące osób pracujących łącznie w 350 budynków biurowych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie i Australii. Uwzględniono takie czynniki jak: czystość, oświetlenie, ilość miejsca, jakość powietrza, temperatura, poziom hałasu, i wystrój wnętrza. Satysfakcji ankietowanych sprzyjały – w pierwszej kolejności – łatwość komunikacji, po niej – odpowiednia ilość światła i komfort umeblowania. Najgorzej ocenione pod kątem zadowolenia w pracy były biura, gdzie temperatura oraz głośność, wykraczały poza komfortowy poziom.

Na polskim gruncie

Wyniki te znajdują swoje odzwierciedlenie także w polskich realiach pod postacią badania strefy usług „Pracownicy sektora zabierają głos w sprawie swojego miejsca pracy”. Przeprowadziła je w 2015 roku firma Skanska, dobrze znana ABB m.in. ze współpracy przy budowie obiektu High5ive. Celem badania była identyfikacja potrzeb pracowników biurowych, a swoim zasięgiem objęło 7 polskich miast i 530 pracowników z sektora usług. Wyniki były zbliżone do badań amerykańskich. Wykazały one, że tym, co najbardziej przeszkadza nam w pracy jest właśnie hałas, a zadeklarowała tak niemal połowa ankietowanych. Drugim najważniejszym aspektem – z odsetkiem 40% – okazała się tu niewydolna klimatyzacja. Automatyka budynkowa ABB ma na tę bolączkę rozwiązanie w postaci efektywnych systemów zarządzania powietrzem – ClimaECO.

Wnioski

Konsekwencje złych warunków akustycznych w miejscu pracy i ich wpływ na zatrudnionych to przede wszystkim: spadek efektywności, szybsze zmęczenie, częstsze odrywanie się od pracy i konieczność robienia dłuższych przerw, większa podatność na stres i popełnianie błędów, a nawet zwiększona absencja w pracy i rotacja kadry. Wobec powyższego, wnioski ze spotkania można sprowadzić do parafrazy zdania Juliana Treasure – eksperta z zakresu dźwięku i komunikacji. Architekci projektują, kierując się zmysłem wzroku. Czas, żebyśmy zaczęli projektować również dla naszych uszu.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp