Spoločnosť ABB získala hodnotenie „A“ za transparentnosť v oblasti zmeny klímy

Spoločnosť ABB získala hodnotenie „A“ za transparentnosť v oblasti zmeny klímy

ABB ocenila globálna environmentálna nezisková organizácia CDP za vedúce postavenie v podnikovej transparentnosti a výkonnosti v oblasti klimatických zmien

Spoločnosť ABB bola ocenená za vedúce postavenie v oblasti podnikovej transparentnosti a výkonnosti v oblasti zmeny klímy prostredníctvom globálneho environmentálneho neziskového projektu Carbon Disclosure Project (CDP), čím si zabezpečila miesto na svojom každoročnom zozname „A“. Na základe údajov vykázaných prostredníctvom dotazníka CDP o zmene klímy 2023 je ABB jednou z malého počtu spoločností, ktoré dosiahli „A“ – z viac ako 21 000 bodovaných spoločností. V roku 2023 viac ako 740 finančných inštitúcií s aktívami vo výške viac ako 136 biliónov USD požiadalo spoločnosti, aby zverejnili údaje o vplyvoch na životné prostredie, rizikách a príležitostiach prostredníctvom platformy CDP.

Anke Hampel, vedúca skupiny pre trvalú udržateľnosť v ABB, povedala: „ABB používa prísny vedecky podložený prístup k cieľom nulovej bilancie emisií v súlade so štandardom Net-Zero iniciatívy Science Based Targets (SBTi). Zaradenie do zoznamu A CDP je dôležitým uznaním nášho prístupu k udržateľnosti a nášho záväzku stanoviť si ambiciózne a zmysluplné ciele udržateľnosti.

Spoločnosť predložila svoje nové ciele SBTi s validáciou, ktorá sa očakáva v roku 2024. Patria medzi ne ciele rozsahu 1 a 2 v súlade s 1,5 °C, v ktorých ide o zníženie emisií CO2 o 80 percent do roku 2030 a o 100 percent do roku 2050 v porovnaní so základnou úrovňou z roku 2019. V 12-mesačnom kĺzavom priemere k 3. štvrťroku 2023 ABB dosiahlo 72-percentné zníženie emisií CO2 rozsahu 1 a 2 v porovnaní s rokom 2019. Najnovšie čísla budú zverejnené 23. februára v súbore výročných správ ABB za rok 2023.

Okrem toho si spoločnosť stanovila nové ciele v oblasti emisií CO2 v rozsahu 3, v ktorých ide o  zníženie o 25 percent do roku 2030 a 90 percent do roku 2050 v porovnaní s východiskom z roku 2022.

Na základe najnovšieho usmernenia WBCSD o vylúčených emisiách ABB tiež aktualizovala svoje ambície v tejto oblasti a jej cieľom je umožniť svojim zákazníkom vyhnúť sa 600 megatonám emisií CO2 prostredníctvom produktov predávaných v rokoch 2022 až 2030. ABB pomohla svojim zákazníkom vyhnúť sa 70 miliónom ton CO2 v roku 2022, v priemysle, doprave, budovách, dátových centrách a pod.

CDP používa na hodnotenie spoločností podrobnú a nezávislú metodológiu, ktorá prideľuje skóre A až D- na základe komplexnosti zverejnenia, informovanosti a riadenia environmentálnych rizík a demonštrácie najlepších postupov spojených s environmentálnym vodcovstvom, ako aj nastavenie ambiciózneho a zmysluplného cieľa. Tie, ktoré nezverejňujú alebo poskytujú nedostatočné informácie, sú ohodnotené známkou F.

ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, ktorý umožňuje udržateľnejšiu budúcnosť s efektívnejším využívaním zdrojov. Riešenia spoločnosti spájajú inžinierske know-how a softvér na optimalizáciu spôsobu, akým sa veci vyrábajú, presúvajú, poháňajú a prevádzkujú. Viac ako 105 000 zamestnancov ABB stavia na viac ako 140 rokoch excelentnosti a je odhodlaných podporovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu. www.abb.com

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp