Spoločnosť ABB uzavrela dohodu o akvizícii SEAM Group, významného poskytovateľa energizovanej správy aktív a poradenských služieb v USA

Spoločnosť ABB uzavrela dohodu o akvizícii SEAM Group, významného poskytovateľa energizovanej správy aktív a poradenských služieb v USA

  • Rozširuje portfólio elektrifikačných služieb ABB o správu priemyselných aktív a poradenské služby pre klientov naprieč trhmi priemyselných a komerčných budov a pridáva 3 000 ďalších zákazníckych miest
  • Umožňuje ABB uspokojiť rastúci dopyt po modernizácii a optimalizácii aktív pre bezpečnejšie, inteligentnejšie a udržateľnejšie prevádzky

Akvizícia doplní ponuku elektrifikačných služieb ABB a prinesie zákazníkom ďalšie významné odborné znalosti v oblasti prediktívnej, preventívnej a nápravnej údržby, elektrickej bezpečnosti, obnoviteľných zdrojov a poradenských služieb v oblasti správy majetku. Transakcia podlieha schváleniu regulačnými orgánmi a očakáva sa, že bude uzavretá v 3. štvrťroku 2024. Finančné podmienky neboli zverejnené.

SEAM Group ponúka súbor služieb vrátane strategického poradenstva, vlastného školenia, pokročilých technológií a riešení správy dát, ktoré klientom pomáhajú zlepšiť ich bezpečnosť a prevádzkový výkon zabezpečením prevádzkyschopnosti aktív a zvýšením produktivity.

Spoločnosť má takmer 250 zamestnancov a podporuje viac ako 1 milión aktivovaných aktív pre viac ako 800 aktívnych klientov pôsobiacich v 50 štátoch USA, ako aj v Amerike, krajinách EMEA a Ázii. Vďaka svojej prítomnosti na približne 3 000 zákazníckych miestach a silnému postaveniu v rýchlo rastúcich segmentoch, ako sú komerčné budovy, dátové centrá, zdravotná starostlivosť, výroba a obnoviteľné zdroje energie vrátane infraštruktúry nabíjania elektromobilov, rozšíri SEAM Group nízkonapäťové a strednonapäťové služby ABB tam, kde je rozhodujúca spoľahlivá a dostupná energia.

„V mnohých odvetviach sa počíta každá minúta výrobného času. Proaktívna správa aktív je teraz prioritou priemyselných spoločností, aby sa zaručil špičkový výkon elektrických systémov a celková prevádzková efektívnosť, bezpečnosť a udržateľnosť,“ povedal Stuart Thompson, prezident divízie elektrifikačných služieb ABB.

„Táto akvizícia je súčasťou našej pokračujúcej stratégie vytvoriť novú silu v oblasti elektrifikačných služieb, čím sa rozšíri naša ponuka a pôsobenie v USA. Zdokonalením nášho prístupu na jednom z našich kľúčových trhov budeme môcť zákazníkom ponúknuť kompletné služby správy životného cyklu aktív a zároveň rozšíriť pokrytie našich terénnych služieb v Severnej Amerike.“

Colin Duncan, generálny riaditeľ SEAM Group, povedal: „Synergie medzi SEAM Group a ABB sú jasné. Od našich spoločných hodnôt zamerania sa na zákazníka, spolupráce a umožnenia udržateľnejšej budúcnosti až po naše doplnkové portfóliá, spolu dosiahneme nové úrovne prevádzkovej výkonnosti a zároveň podporíme spoločnosti v ich energetickej transformácii. Tešíme sa na to, že sa staneme súčasťou ABB a na príležitosť priniesť našim zákazníkom to najlepšie zo SEAM Group a ABB.

ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, ktorý umožňuje udržateľnejšiu a efektívnejšiu budúcnosť. Riešenia spoločnosti spájajú inžinierske know-how a softvér na optimalizáciu spôsobu, akým sa veci vyrábajú, presúvajú, poháňajú a prevádzkujú. Viac ako 105 000 zamestnancov ABB stavia na viac ako 140 rokoch excelentnosti a je odhodlaných podporovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu. www.abb.com

SEAM Group je globálnym lídrom v oblasti výkonných aktív zameraných na poskytovanie bezpečnostných, spoľahlivých a údržbových riešení pre niektoré z najväčších svetových spoločností. SEAM Group kontroluje viac ako milión aktív ročne, čím ponúka osvedčenú platformu kombinujúcu strategické poradenstvo, školenia na mieru, pokročilé technológie a funkčnú správu údajov, ktorá umožňuje zákazníkom dosiahnuť úspech. seamgroup.com

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp