Automobilový priemysel poukazuje na rastúce európske náklady na energie a ceny práce v USA ako na hlavné výzvy

Automobilový priemysel poukazuje na rastúce európske náklady na energie a ceny práce v USA ako na hlavné výzvy

  • Druhý globálny prieskum ABB o výrobných odvetviach v automobilovom priemysle ukazuje obavy z rastúcich európskych nákladov na energie a hodnoty práce v USA
  • Pochybnosti o termínoch výroby elektrických vozidiel môžu súvisieť s nedostatkom kľúčových zručností
  • ABB riešenia pre energeticky efektívnu automatizáciu sú odpoveďou na hlavné výzvy

Nový globálny prieskum Oddelenia robotiky ABB (ABB Robotics) a odborníkov z odvetvia Riešenia automobilovej výroby (Automotive Manufacturing Solutions – AMS) odhalil, že rastúce náklady na energiu v Európe a zvyšujúce sa ceny práce v USA sa stávajú hlavnými výzvami pre automobilový priemysel.

Druhý výročný prieskum ABB Robotics v automobilovom priemysle ukázal, že viac ako polovica (53 %) všetkých európskych respondentov uviedla rastúce náklady na energiu ako jednu z troch hlavných obáv, zatiaľ čo v Ázii to bolo len 38 %. V Severnej Amerike 63 % respondentov uviedlo, že ich najväčšou obavou sú rastúce náklady na pracovnú silu, čo možno umocnili nedávne rokovania s odbormi, ktoré zabezpečili dvojciferné zvýšenie miezd pre svojich členov.

"V našom druhom výročnom prieskume sa výrazne prejavili rastúce náklady na prácu a energiu," povedal Joerg Reger, výkonný riaditeľ divízie ABB Robotics Automotive Business Line. "Riešenia na zníženie spotreby energie v mieste výroby sú však už k dispozícii. Nové generácie inteligentnej automatizácie a riadiacich jednotiek robotov, ako je OmniCoreTM od ABB, výrazne znižujú spotrebu energie – až o 20 percent – vďaka použitiu špičkového softvéru, ľahších materiálov a rekuperačných systémov."

Pochybnosti o realizovateľnosti termínov výroby elektrických vozidiel zostávajú vysoké

V prvom prieskume ABB Global Automotive Manufacturing Outlook Survey sa odborníci z odvetvia pýtali, či sú legislatívne termíny prechodu na výrobu čisto elektrických vozidiel (EV) dosiahnuteľné. Tohtoročný prieskum sa k tejto téme vrátil a ukázal pokles počtu respondentov, ktorí pevne veria, že sa prechod môže uskutočniť, z 11 % na iba 8 % v tomto roku. Viac ako polovica (53 %) neverí, že sa ciele niekedy podarí naplniť, pre porovnanie s predchádzajúcim rokom to bolo 59 %.

Nedostatok špecifických zručností

Jedným z dôvodov pochybností o termínoch výroby elektrických vozidiel môžu byť obavy z nedostatku kľúčových zručností. Viac ako polovica (54 %) všetkých respondentov považuje nedostatok špecifických zručností za hlavný vplyv na výrobu, pričom európski (52 %) a ázijskí (58 %) účastníci vytýčili odborné znalosti v oblasti elektrických vozidiel a batérií ako hlavné oblasti, ktoré ich znepokojujú.

"Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v niektorých veľmi špecifických oblastiach zostáva problémom odvetvia," povedal Daniel Harrison, analytik pre automobilový priemysel (AMS). "So zrýchľujúcou sa výrobou elektrických vozidiel sa potreba zvyšovania kvalifikácie alebo opätovného nasadenia veľkého počtu existujúcich kolegov, ako aj prilákania nových talentov do automobilového priemyslu stáva čoraz kritickejšou. Výroba EV v spojení s väčším množstvom softvéru, elektrotechniky a pokročilého elektronického obsahu si vyžaduje nové a odlišné zručnosti a prieskum odráža presvedčenie, že je potrebné urobiť viac."

Spoločnosť ABB Robotics reagovala na túto výzvu investíciami do osvetových programov, ktoré boli vyvinuté v spolupráci so stovkami škôl a univerzít po celom svete, aby sa študenti naučili automatizačné a softvérové zručnosti, ktoré budú tvoriť základ inteligentných výrobných riešení budúcnosti. Vzdelávací robot IRB 1090 spoločnosti ABB, overený STEM.org, je navrhnutý tak, aby umožnil študentom naučiť sa základy programovania robotov.

Zvýraznenie narušenia dodávateľského reťazca

Prieskum tiež zdôraznil, že narušenie dodávateľského reťazca spôsobené globálnou nestabilitou, ktoré často vedie k nedostatku komponentov a oneskoreniu výroby, zostáva kľúčovým problémom odvetvia. Viac ako tretina (35 %) všetkých respondentov poukázala na tento problém, pričom prudko vzrástol medzi respondentmi v Severnej Amerike (51 %), kde bol uvedený ako hlavný výrobný problém v regióne.

V prieskume ABB sa zisťovali názory na celý rad tém od komplexného mixu takmer 400 odborníkov z radov výrobcov a dodávateľov vozidiel na všetkých úrovniach riadenia a inžinierstva, ako aj od ďalších kľúčových odborníkov z celého sveta automobilovej výroby.

Ďalšie poznatky z prieskumu ABB AMS Automotive Manufacturing Outlook Survey nájdete tu: ODKAZ

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ABB je technologický líder v oblasti elektrifikácie a automatizácie, ktorý umožňuje udržateľnejšiu budúcnosť s efektívnejším využívaním zdrojov. Riešenia spoločnosti spájajú technické know-how a softvér s cieľom optimalizovať spôsob výroby, pohybu, napájania a prevádzky vecí. Na základe viac ako 130-ročnej excelentnosti sa ~105 000 zamestnancov spoločnosti ABB venuje inováciám, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu.

Robotika a diskrétna automatizácia ABB ako jeden z popredných svetových dodávateľov robotiky a automatizácie strojov je jedinou spoločnosťou s komplexným a integrovaným portfóliom zahŕňajúcim roboty, autonómne mobilné roboty a riešenia automatizácie strojov, ktoré sú navrhnuté a riadené naším hodnoty vytvárajúcim softvérom. Pomáhame spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví – od automobilového priemyslu až po elektroniku a logistiku – stať sa odolnejšími, flexibilnejšími a efektívnejšími. Robotika a diskrétna automatizácia ABB podporuje zákazníkov pri prechode na prepojenú a spolupracujúcu továreň budúcnosti. Táto obchodná oblasť zamestnáva približne 11 000 ľudí na viac ako 100 miestach v približne 53 krajinách. go.abb/robotics

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp