ABB spúšťa iniciatívu interoperability na sprístupnenie poznatkov z priemyselného internetu vecí pre efektívnejší a udržateľnejší priemysel

ABB spúšťa iniciatívu interoperability na sprístupnenie poznatkov z priemyselného internetu vecí pre efektívnejší a udržateľnejší priemysel

  • Margo, nová iniciatíva otvoreného štandardu pre interoperabilitu, bude riešiť kľúčové prekážky digitálnej transformácie
  • Iniciatívu zastrešuje nadácia Linux Foundation a riadi ju zakladajúca skupina poskytovateľov riešení pre priemyselnú automatizáciu vrátane spoločností ABB Process Automation a ABB Machine Automation (B&R)
  • Margo má za cieľ odblokovať interoperabilitu na okraji – kľúčovej vrstve ekosystémov priemyselného internetu vecí, kde sa údaje o zariadeniach transformujú na poznatky poháňané umelou inteligenciou s cieľom zvýšiť efektívnosť a udržateľnosť

Na veľtrhu Hannover Messe 23. apríla 2024 zakladajúci členovia ABB (vrátane B&R), Capgemini, Microsoft, Rockwell Automation, Schneider Electric (vrátane AVEVA) a Siemens oznámili spoluprácu na novej iniciatíve na zabezpečenie interoperability pre priemyselné ekosystémy internetu vecí.

Iniciatíva Margo, ktorú organizuje nadácia Linux Foundation a je otvorená ďalším zainteresovaným stranám, čerpá svoj názov z latinského slova pre "edge" a definuje mechanizmy interoperability medzi aplikáciami, zariadeniami a orchestračným softvérom na okraji1 priemyselných ekosystémov. Margo predovšetkým uľahčí spúšťanie a kombinovanie aplikácií od ktoréhokoľvek člena ekosystému na hardvéri a runtime systéme ktoréhokoľvek iného člena. Margo má za cieľ splniť svoj prísľub interoperability prostredníctvom moderného a agilného prístupu s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý priemyselným spoločnostiam prinesie zvýšenú flexibilitu, jednoduchosť a škálovateľnosť pri digitálnom prechode v zložitých prostrediach s viacerými dodávateľmi.

"Kľúčom k úspechu v dnešnom priemyselnom svete je zvládnuť efektivitu, flexibilitu a kvalitu rýchlejšie ako konkurencia," povedal Bernhard Eschermann, technický riaditeľ ABB Process Automation. "Digitalizácia môže pomôcť dosiahnuť tieto výhody, ale digitálne ekosystémy si vyžadujú robustný, bezpečný a interoperabilný rámec na okraji, ktorý spája prevádzku a informačné technológie. Pre spoločnosť ABB, ktorá je dlhoročným zástancom otvorených automatizačných systémov, je kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa riadenie pokrokovej iniciatívy spolupráce, akou je Margo."

Interoperabilita je kľúčom k rozsiahlej digitálnej transformácii

"Čím viac zdrojov údajov získate, tým lepšie môžete prijímať rozhodnutia," vysvetlil Florian Schneeberger, technický riaditeľ divízie automatizácie strojov spoločnosti ABB (B&R). "Avšak zatiaľ čo výhody digitalizácie rastú s rozsahom, rastú aj výzvy spojené s navigáciou v heterogénnych priemyselných ekosystémoch. Práve preto je interoperabilita taká kľúčová pre uvoľnenie plného potenciálu digitalizácie. Umožňuje organizáciám prijímať a rozširovať riešenia priemyselného internetu vecí plnou rýchlosťou bez veľkých tímov IT špecialistov."

V marci 2024 sa spoločnosť ABB stala členom nadácie Linux Foundation. To umožní spoločnosti ďalej zvyšovať úsilie v oblasti podpory spolupráce otvorenej komunity, pomáhať uvoľňovať inovácie a umožňovať lepšie produkty a skúsenosti pre zákazníkov. Tým sa ďalej posilňuje záväzok spoločnosti ABB k systémom založeným na otvorených štandardoch.

V živej panelovej diskusii na Hannover Messe sa stretli zástupcovia šiestich zakladajúcich členov, aby predstavili svoju víziu interoperability okrajov v priemyselnom IoT a apelovali na rovnako zmýšľajúcich kolegov z priemyslu, aby sa pripojili ku komunite a prispeli k budovaniu zmysluplného a efektívneho štandardu. Záznam panelovej diskusie bude k dispozícii na www.margo.org.

Divízia procesnej automatizácie spoločnosti ABB automatizuje, elektrifikuje a digitalizuje priemyselné prevádzky, ktoré riešia širokú škálu základných potrieb - od dodávok energie, vody a materiálov až po výrobu tovaru a jeho prepravu na trh. Vďaka ~20 000 zamestnancom, špičkovým technológiám a odborným znalostiam v oblasti služieb pomáha ABB Process Automation zákazníkom v spracovateľskom, hybridnom a námornom priemysle zvyšovať výkonnosť a bezpečnosť prevádzky, čím umožňuje udržateľnejšiu a zdrojovo efektívnejšiu budúcnosť. go.abb/processautomation

ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, ktorá umožňuje udržateľnejšiu budúcnosť s efektívnejším využívaním zdrojov. Riešenia spoločnosti spájajú technické know-how a softvér s cieľom optimalizovať spôsob výroby, pohybu, napájania a prevádzky. Viac ako 105 000 zamestnancov spoločnosti ABB, ktorí stavajú na viac ako 140-ročnej excelentnosti, sa usiluje o inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu. www.abb.com

1. Vrstva ekosystému priemyselného internetu vecí, ktorá sa nachádza v priemyselných prevádzkach medzi riadiacimi prvkami na úrovni prevádzok a cloudovými platformami. Okrajové riešenia často využívajú AI na spracovanie a analýzu údajov zo strojov a výrobných liniek v blízkosti zdroja. To umožňuje optimalizovať prevádzku, zabezpečiť bezpečnosť a zlepšiť náklady a výkonnosť cloudovej komunikácie.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp