Spoločnosť ABB podpísala memorandum s Vulcan Energy Resources o podpore uhlíkovo neutrálnej výroby lítia pri výrobe batérií

Spoločnosť ABB podpísala memorandum s Vulcan Energy Resources o podpore uhlíkovo neutrálnej výroby lítia pri výrobe batérií

  • Dohoda umožňuje obom spoločnostiam spolupracovať v počiatočných fázach projektovania, inžinierstva, realizácie a prevádzky
  • Spoločný cieľ vytvoriť prvú fázu projektu ZERO CARBON LITHIUM™ spoločnosti Vulcan Energy s elektrifikáciou, prístrojovým vybavením, riadením a digitalizáciou
  • Spoločnosť Vulcan Energy je držiteľom licencie v regióne údolia Horného Rýna, najväčšieho zdroja lítia v Európe

Spoločnosti ABB a Vulcan Energy Resources podpísali memorandum o porozumení (MoU), na základe ktorého spoločne vytvoria plány pre projektovanie, inžiniering, realizáciu a prevádzku strategicky dôležitých zásob lítia v Európe. Projekt ZERO CARBON LITHIUM™ spoločnosti Vulcan v nemeckom regióne údolia Horného Rýna bude mať prístup k prirodzene ohrievanej soľanke bohatej na lítium v podzemných zdrojoch a zároveň bude využívať geotermálne teplo na výrobu obnoviteľnej energie pre tento proces.

Dohoda stanovuje, ako bude ABB spolupracovať so spoločnosťou Vulcan na identifikácii, hľadaní a zabezpečení príležitostí na dodanie elektrifikácie a automatizácie pre projekt. To bude zahŕňať aj včasné zapojenie dodávateľov EPCm (inžinieringu, obstarávania, stavebného manažmentu) a dodávateľov technológií pre celý projekt.

Európska únia stanovila cieľ, aby do roku 2035 bolo 100 % vozidiel s nulovými emisiami, čo znamená, že v Európe sa do roku 20501 zvýši dopyt po lítiu viac ako 50-násobne. Projekt ZERO CARBON LITHIUM™ spoločnosti Vulcan s integrovanou výrobou tepla z obnoviteľných zdrojov, obnoviteľnej energie a lítia zabezpečí prvé regionálne dodávky uhlíkovo neutrálneho lítia, čím sa Nemecku a Európe otvorí cesta k vedúcemu postaveniu pri dosahovaní čistých nulových emisií v oblasti mobility a energie.

"Toto memorandum o porozumení predstavuje začiatok sľubnej dlhodobej spolupráce medzi spoločnosťami Vulcan a ABB," povedal Cris Moreno, výkonný riaditeľ a generálny riaditeľ spoločnosti Vulcan. "Sme radi, že spoločnosť ABB je naším kľúčovým partnerom pri poskytovaní špičkových svetových riešení pre prvú fázu nášho integrovaného projektu obnoviteľných zdrojov energie a projektu ZERO CARBON LITHIUM™ a ďalších, čo odráža náš spoločný záväzok k inováciám a udržateľnosti."
  • Spoločnosť ABB už predtým navrhla metodiky automatizácie a elektrifikácie na podporu dodávateľského reťazca batérií. Obrázok ABB
  • Spoločnosti ABB a Vulcan Energy Resources budú spolupracovať na budúcnosti európskych kapacít na výrobu batérií. Obrázok Vulcan Energy Resources
"Memorandum o porozumení spoločnosti ABB so spoločnosťou Vulcan Energy Resources je príkladom nášho spoločného záväzku podporovať inovácie a rast v oblasti výroby batérií," uviedol Michael Marti, manažér globálnej obchodnej línie pre rastové odvetvia spoločnosti ABB Process Industries. "Potenciálne výsledky nových iniciatív ABB so spoločnosťou Vulcan sú vzrušujúce, pretože náš spoločný prístup, odborné znalosti a technológie budú mať vplyv na ďalší rozvoj výroby batérií pre komerčných a domácich koncových používateľov. Cieľom opatrení, ktoré dnes prijímame, je zabezpečiť bezpečné a stabilné zásobovanie energiou do roku 2030."

V krátkodobom horizonte spolupráca umožní objasniť zásady návrhu, normy a rozhrania, ako aj včasný návrh a optimalizáciu v oblasti elektrifikácie a automatizácie procesov a energetiky. Okrem toho sa obe spoločnosti usilujú prekročiť rámec realizácie projektu a rozšíriť ho na prevádzkovú podporu a iniciatívy na neustále zlepšovanie výkonnosti počas celého životného cyklu závodu.

Spoločnosť Vulcan sa zameriava na realizáciu prvého integrovaného projektu na svete v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a projektu ZERO CARBON LITHIUM™ prispôsobením existujúcich technológií na efektívnu extrakciu lítia z geotermálneho roztoku. Jeho cieľom je zabezpečiť miestny zdroj udržateľného lítia pre Európu, postavený na uhlíkovo neutrálnej stratégii s vylúčením fosílnych palív. Spoločnosť Vulcan, ktorá už je funkčným výrobcom energie z obnoviteľných zdrojov, bude miestnym komunitám poskytovať aj elektrinu a teplo z obnoviteľných zdrojov. Je známe, že kombinovaný zdroj geotermálnej energie a lítia spoločnosti Vulcan je najväčší v Európe.

Divízia procesnej automatizácie spoločnosti ABB automatizuje, elektrifikuje a digitalizuje priemyselné prevádzky, ktoré riešia širokú škálu základných potrieb - od dodávok energie, vody a materiálov až po výrobu tovaru a jeho prepravu na trh. Vďaka ~20 000 zamestnancom, špičkovým technológiám a odborným znalostiam v oblasti služieb pomáha ABB Process Automation zákazníkom v spracovateľskom, hybridnom a námornom priemysle zvyšovať výkonnosť a bezpečnosť prevádzky, čím umožňuje udržateľnejšiu a zdrojovo efektívnejšiu budúcnosť. go.abb/processautomation

ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, ktorá umožňuje udržateľnejšiu budúcnosť s efektívnejším využívaním zdrojov. Riešenia spoločnosti spájajú inžinierske know-how a softvér s cieľom optimalizovať spôsob, akým sa veci vyrábajú, presúvajú, napájajú a prevádzkujú. Viac ako 105 000 zamestnancov spoločnosti ABB, ktorí stavajú na viac ako 140-ročnej excelentnosti, je odhodlaných presadzovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu. www.abb.com

[1] Nový regulačný rámec EÚ pre batérie (europa.eu)

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp