Hospodárske výsledky ABB za 3. štvrťrok 2021

Hospodárske výsledky ABB za 3. štvrťrok 2021

Tretí štvrťrok 2021 priniesol spoločnosti ABB na jednej strane silný dopyt po produktoch a riešeniach a s tým spojený výrazný nárast objednávok, na druhej strane však súčasné trhliny v dodávateľských reťazcoch ovplyvnili naše tržby viac, ako sme očakávali.

Napriek tomu sa nám podarilo vylepšiť prevádzkový zisk a maržu, zabezpečiť silný cash flow, urobili sme niektoré dôležité zmeny v našom portfóliu a taktiež sme na trh uviedli niekoľko dôležitých produktov.

KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE

($ v miliónoch USD, ak nie je uvedené inak)nárast/pokles

nárast/pokles

Q3 2021

Q3 2020

US$

v lokálnej mene

9M 2021

9M 2020

US$

v lokálnej mene

Objednávky

7 866

6 109

29%

26%

23 611

19 509

21%

16%

Tržby

7 028

6 582

7%

4%

21 378

18 952

13%

8%

Gross Profit

2 294

1 834

25%


7 070

5 731

23%


     ako % z tržieb

32.6%

27.9%

+4.7 pts


33.1%

30.2%

+2.9 pts


Prevádzkový zisk EBITA

1 062

787

35%

32%

3 134

2 074

51%

43%

     ako % z prevádzkových tržieb

15.1%

12.0%

+3.1 pts


14.6%

10.9%

+3.7 pts


Čistý zisk

652

4 530

-86%


1 906

5 225

-64%


Základný zisk na akciu ($)

0.33

2.14

-85%


0.95

2.45

-61%


Cash flow z prevádzkových činností

1 104

408

171%


2 310

511

352%


Objednávky vzrástli v uplynulom 3. kvartáli medziročne o 29 %. Je nutné pripustiť, že určitý podiel z prijatých objednávok tvorí dopyt z dôvodu napätého dodávateľského reťazca v súčasnom období, čím si chcú firmy pre istotu zaistiť potrebné riešenia aj pre nadchádzajúce mesiace. Všetky obchodné jednotky zaznamenali dvojciferný nárast objednávok s pozitívnym vývojom vo všetkých segmentoch a geografických regiónoch.

Tržby boli ovplyvnené obmedzeniami v dodávateľských reťazcoch, čo následne spomaľovalo dodávky pre zákazníkov. Táto situácia súvisela predovšetkým s polovodičmi a nerovnováhou v celom dodávateľskom reťazci, pričom vplyv je najhmatateľnejší v obchodných jednotkách Elektrifikácia a Robotika a automatizácia. Tržby sa zvýšili medziročne o 7%.

Prevádzkový zisk EBITA stúpol o 35 % a prevádzková marža vzrástla o 310 bázických bodov na 15.1 %. Toto zlepšenie však do veľkej miery vyplývalo z menej priaznivých dočasných ukazovateľov vo vlaňajších výsledkoch, z dobrého vývoja vo väčšine oblastí podnikania a z neobvykle nízkych nákladov spoločnosti v aktuálnom štvrťroku. Teší ma tiež ďalší štvrťrok so silným cash flow, ktorý sa od vlaňajška viac ako zdvojnásobil na 1,1 miliardu USD.

Strategické rozhodnutia a novinky v portfóliu

V uplynulom štvrťroku sa manažment spoločnosti rozhodol odpredať divíziu produktov pre mechanický prenos energie za 2,9 miliardy USD, k ukončeniu transakcie by malo dôjsť do konca tohto roka. Na druhej strane sme počas sledovaného kvartálu odkúpili koncern ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), ktorý je popredným svetovým výrobcom autonómnych mobilných robotov (AMR). Táto akvizícia nás posunie dopredu v oblastiach ako logistika či automatizácia skladov.

S potešením sme tiež v 2. štvrťroku predstavili na trhu najrýchlejšiu nabíjaciu stanicu pre elektrické autá Terra 360. V súčasnosti ide o jedinú stanicu na trhu, ktorá dokáže naraz nabíjať až štyri vozidlá pomocou DC rýchlonabíjania s dynamickým rozdelením výkonu. S maximálnym výkonom 360 kW dokáže elektrické vozidlo plne nabiť do 15 minút, čo opäť posilní našu vedúcu pozíciu na trhu s nabíjacími technológiami v oblasti e-mobility.

Na podobnú tému, ale so zameraním na ťažobný priemysel, sme v 3. štvrťroku uviedli na trh ABB Ability™ eMine - portfólio technológií pre plnú elektrifikáciu ťažby, vrátane monitorovania a optimalizácie spotreby energie. Od roku 2022 pribudne k týmto riešeniam aj ABB Ability™ eMine FastCharge pre vysokovýkonné nabíjanie elektrických nákladných vozidiel. Navyše, ďalší systém - ABB Ability™ eMine Trolley System - potom dokáže znížiť spotrebu nafty až o 90%.

Naše aktivity na poli udržateľnosti boli v 3. štvrťroku ocenené v rebríčku FTSE4Good Index celkovým skóre 4,2 na stupnici 0 až 5 (5 je najlepšie skóre). Podľa indexu patrí ABB medzi najlepších hráčov na trhu, v danom sektore má nadpriemerné hodnotenie.

Björn Rosengren, CEO
Björn Rosengren, CEO

Výhľad

V 4. štvrťroku 2021 očkáva ABB pretrvávanie problémov v dodávateľských reťazcoch. Z tohto dôvodu sa rast tržieb bude zrejme v tomto období držať na podobnej medziročnej úrovni, ako tomu bolo v 3. štvrťroku.

Podľa doterajšieho vývoja predpokladáme, že prevádzková marža EBITA bude v 4. štvrťroku postupne klesať. ABB očakáva za celý rok 2021 porovnateľný rast tržieb o 6%-8%, čo bude do konca roka, ako som už spomínal, pribrzdené obmedzením dodávok.

Za rok 2021 ABB očakáva výrazné napredovanie a zlepšenie oproti roku 2020 v súlade so stanoveným cieľom dosiahnuť v roku 2023 maržu prevádzkového zisku EBITA v hornej úrovni rozpätia 13%-16%.

Björn Rosengren, CEO

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou globálnou technologickou spoločnosťou v oblasti digitálnej transformácie priemyselných odvetví, ktorá sa usiluje o udržateľnú budúcnosť. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Skupina ABB zamestnáva okolo 105 000 talentovaných zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v troch mestách Slovenska. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnávame dokopy okolo 120 ľudí.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp