ABB lanserar OptiFact™ för att frigöra den fulla potentialen med fabriksdata

ABB lanserar OptiFact™ för att frigöra den fulla potentialen med fabriksdata

  • OptiFact samlar in, hanterar och analyserar data från hundratals fabriksenheter centralt, vilket sparar upp till 25 procents tid i datainsamling och analyser
  • Den nya plattformen, som kompletterar ABB Robotics befintliga serie av digitala lösningar, hjälper fabriksoperatörerna att öka driftskontinuiteten i produktionen med upp till 20 procent
  • Pilotprojekt bekräftar OptiFacts användarvänlighet, samt förmåga att påskynda beslutsfattandet och optimera verksamheten

Idag lanserade ABB Robotics sin nya modulära mjukvaruplattform OptiFact™, som effektiviserar datainsamling, visualisering och analys i automatiserade produktionsanläggningar.Med plattformen kan användarna samla in, hantera och analysera data från hundratals fabriksenheter, inklusive ABB-robotar, för att fastställa viktiga prestandaindikatorer inklusive cykeltid och total utrustningseffektivitet (OEE).Genom att påskynda diagnostik och beslutsfattande ökar OptiFact driftskontinuiteten i produktionslinjen med mindre tekniska insatser och säkerställer att produktionen kan hålla jämna steg med kundernas efterfrågan.

I alla branscher ser vi en dramatisk ökning av digitaliseringen av tillverkningen när företag försöker öka flexibiliteten, effektiviteten och hållbarheten i sin verksamhet mot bakgrund av förändrade konsumentbeteenden och långsiktig global brist på kvalificerad arbetskraft”, säger Marc Segura, chef för ABB Robotics. ” På ABB Robotics möjliggör vi detta skifte med mjukvaruprodukter som företagen behöver för att påskynda sin tillväxt på dagens snabbt föränderliga marknad.

Digitaliseringen, en allt mer hållbar tillverkning samt pandemin har alla bidragit till den ökande efterfrågan på automationslösningar. Enligt International Federation of Robotics (IFR) har antalet sålda robotar i världen nästan tredubblats det senaste decenniet. Genom att man förlitar sig allt mer på automation har det lett till allt komplexare produktionsmiljöer, något som driver på efterfrågan på verktyg så att anläggningschefer kan samla in och dra nytta av insamlade data som en biprodukt av automationen.

Föreställ er, förverkliga, lyft driften 

OptiFact kompletterar ABB:s omfattande utbud av ledande digitala lösningar som hjälper företag av alla storlekar att föreställa sig nya digitala processer, förverkliga dem på fabriksgolvet och lyfta driften genom att förenkla produktionen så att produktiviteten och flexibiliteten ökar. Med OptiFact kan fabriksoperatörer fastställa orsaken till produktionsfel och använda sig av ABB:s RobotStudio Cloud för att göra justeringar av programmet och vidareutveckla robotlösningen.

RobotStudio®s dator-, moln- och AR-visningslösningar innebär att användarna enklare kan planera och föreställa signya driftsättningar av ABB:s industrirobotar eller anpassa befintliga robotar till nya produktionsuppgifter. Med innovativa funktioner som automatisk banplanering kan robotarna hitta de effektivaste banorna och undvika kollisioner med olika hinder. RobotStudio ger en äkta ”vad du ser är vad du får”-upplevelse med 99 procent noggrannhet mellan robotens digitala tvilling och den verkliga driftsättningen. RobotStudio snabbar upp design- och drifttagningstiden med upp till 50 procent.

Applikationsspecifik AI-driven programvaruteknik som ABB:s Item Picker erbjuder mervärde som underlättar genomförandet av robotdistributioner med förbättrad prestanda, säkerhet och kvalitet.Rörelsestyrning i toppklass minskar effektbehovet vid plockning och placering med upp till 17 procent och gör arbetet 13 procent snabbare. VSLAM-teknik (visuell samtidig lokalisering och kartläggning) utnyttjar artificiell intelligens för exakt inomhusnavigering i dynamiska inomhusmiljöer.

Prestanda i flera olika produktionsmiljöer 

OptiFact har driftsatts i ett antal olika produktionsanläggningar, inklusive en högautomatiserad bilproduktionsmiljö där systemet samlar in och analyserar cykeltider för produktionsprocessen och andra nyckeltal, ger oöverträffad överblick över fabriksverksamheten och sparar upp till 25 procent av experters konsulttid. Som ett resultat har kunden driftsatt över 580 robotar i sin verksamhet.

Plattformen har också visat sig värdefull för små och medelstora företag. Ett annat pilotprojekt har visat på plattformens förmåga att identifiera flaskhalsar i produktionslinjer som omfattar upp till 20 robotar. Kundens digitala team har integrerat OptiFact i sim produktionsmiljö på bara två månader från första kontakt till slutleverans. När OptiFact har driftsatts förenklade systemet datainsamlingen och visualiseringen av nyckeltal som cykeltid och PLC-larm (Programmable Logic Controller). Genom att med OptiFact åtgärda ineffektiva processer i driften ökade anläggningen produktionstiden med upp till 20 procent.

Sex månaders fri tillgång  

ABB arrangerar en offentlig förhandstävling där 20 vinnare får fri tillgång till OptiFact under sex månader, inklusive tillgång till kundsupport för att testa plattformen, samla in data, övervaka utrustningen och förbättra produktionseffektiviteten. Mer information finns på https://new.abb.com/products/robotics/campaigns/optifact-competition.

Utforska fördelarna med OptiFact och se hur ABB:s serie av digitala lösningar kan snabba upp automatiserade verksamheter på https://new.abb.com/products/robotics/software-and-digital/optifact.

ABB erbjuder en livedemonstration av OptiFact och ABB Robotics hela serie av digitala lösningar vid China International Industry Fair (CIIF) 2023 som hålls den 19–23 september i Shanghai National Convention and Exhibition Center i monter E001 i mässhall 8.1.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

ABB Robotics & Discrete Automation är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomation och det enda företaget med en omfattande och integrerad portfölj som omfattar robotar, autonoma mobila robotar och lösningar för maskinautomation, utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag av alla storlekar och sektorer – från fordonsindustrin till elektronik och logistik – att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics & Discrete Automation stöder kunder i övergången till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. Affärsområdet har cirka 11 000 medarbetare på över 100 platser i cirka 53 länder. go.abb/robotics

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 19 september 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp