Investering på 45 miljoner CHF i Schweiz: ABB inviger ny universalbyggnad

Investering på 45 miljoner CHF i Schweiz: ABB inviger ny universalbyggnad

  • Den nya byggnaden understryker ABB:s ställning som attraktiv arbetsgivare
  • Stärker kompetenscentret för elektronisk kraftutrustning som banbrytare för framtiden
  • Investeringen bekräftar ABB:s satsning på Schweiz som verksamhetsregion

Idag invigde ABB den nya universalbyggnaden ”Emotion” i Untersiggenthal med ett event där både medarbetare, politiker och media närvarade. Det nya kompetenscentrumet värt 45 miljoner CHF är ABB:s största investering i Schweiz på över ett decennium. Efter en byggperiod på två år flyttar nu cirka 500 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning och service samt projekthantering och teknik in i byggnaden. Här finns moderna arbetsplatser som är lysande exempel på samarbete, innovation och hållbarhet.

Attraktiva arbetsförhållanden

ABB bekräftar satsningen på attraktiva, moderna arbetsförhållanden och ser detta som ett svar på det ökande behovet av flexibla kontorsutrymmen och en önskan att främja social interaktion. Medarbetarna kan dela idéer och information och dra nytta av produktiva möten med kollegor under en vanlig arbetsdag.

”Investeringen hjälper oss att stärka ABB:s närvaro i Schweiz och investera i framtidens snabbväxande teknologier. Den nya universalbyggnaden är ett viktigt steg i att positionera oss som en attraktiv arbetsgivare som attraherar de bästa talangerna och den mest erfarna arbetskraften i en tid som präglas av kompetensbrist. Vi vill erbjuda medarbetarna en förstklassig miljö som främjar innovation, pionjäranda och hållbarhet”, säger Nora Teuwsen, Country Holding Officer, ABB Switzerland.

Satsning på Schweiz som verksamhetsregion

Den nya byggnaden understryker ABB:s 130-åriga närvaro i Schweiz med en investering i Baden-regionens viktigaste styrkor. ”ABB:s anläggning i Untersiggenthal är en imponerande framgångssaga som tydligt illustrerar den konstruktiva interaktionen mellan politik, näringsliv, utbildning och forskning”, säger Stephan Attiger, kommunalråd i kantonen Aargau, chef för avdelningen Construction, Transport and Environment. ”Platsen är ett utmärkt exempel på den högteknologiska kantonen Aargaus möjligheter att erbjuda en bra grogrund för innovation och tekniska framsteg samt hur globala framgångar kan vara en produkt med lokalt ursprung.”

Globalt kompetenscentrum för elektronisk kraftutrustning

I Untersiggenthal utvecklar och tillverkar ABB effektiva och hållbara lösningar för rörelseteknik inom områdena industriella processer, infrastruktur och järnväg, liksom tillämpningar inom produktion av förnybar energi. ”Den nya byggnaden är inte bara en symbol för vår koppling till Baden-regionen, utan utgör också ett viktigt steg i att stärka vårt globala kompetenscentrum för elektronisk kraftutrustning. Denna nyckelteknologi kommer att hjälpa oss att stärka energieffektiviteten och hållbarheten på framtidsfokuserade marknader som mobilitet, industri och förnybara energikällor. Vi är stolta över att affärsområdet Motion ger ett meningsfullt bidrag i dessa satsningar”, säger Adrian Rothen-bühler, chef för ABB Switzerlands affärsområde Motion.

Elektronisk kraftutrustning skräddarsys för specifika tillämpningar som möjliggör en mycket tillförlitlig och effektiv kraftkonvertering till önskat format. De används till traktionsomriktare för tåg, e-bussar och spårvagnar liksom till konverterare för vindkrafts- eller vattenkraftstationer eller frekvensomriktare för motorer vilka möjliggör betydande energibesparingar och kvalitetsförbättringar. ABB har framgångsrikt byggt upp och utvidgat affärsområdet Power Electronics från Untersiggenthal under årens lopp. Regionens framgångar speglas tydligt i de närmare 300 nya arbetstillfällen som skapats de senaste fem åren.

Nybyggnation i en anda av hållbarhet

ABB syftar till att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp som bevarar resurserna och främjar sociala framsteg. Byggnaden ”Emotion” visar på ABB Switzerlands satsning på att implementera den här strategin. Till byggnaden har använts över 2 200 kubikmeter zirkulit®, en återvunnen betong som också absorberar koldioxid. Byggnaden uppfyller kraven i den schweiziska Minergie-standarden och använder sig av moderna fastighetsautomationstekniker för att öka komforten och energieffektiviteten. Energiförsörjningen utgörs av solenergi från solcellssystem som installerats på intilliggande byggnader och av vattenkraft i regionen. Uppvärmning och kylning säkerställs av värmepumpar som kan extrahera energi från grundvattnet.

Ytterligare information om den nya byggnaden i Untersiggenthal finns på https://new.abb.com/ch/multifunktionsgebaeude-in-turgi

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 16 november 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp