Nytt automationssystem säkerställer maximal effekt på SCA Östrands massabruk

SCA Östrands nya massabruk är unikt på flera sätt. Förutom att ha världens största produktionslinje för blekt barrsulfatmassa styrs alla brukets processer numera helt genom en automationsplattform med gemensam standard. Den digitala lösningen har levererats av ABB som bidragit med både nytt styrsystem och ny driftcentral. 

SCA Östrand
SCA Östrand

Som de flesta processindustrier har SCA Östrands nya massabruk flera olika processdelar som ska fungera var för sig. Med hjälp av ABB:s automationsplattform ABB Ability™ 800xA och system för APC, Advanced Process Control, har SCA tagit det ett steg längre och sett till att processdelarna dessutom samverkar och fungerar tillsammans som en helhet.

Genom den överordnade styrningen via APC kan processerna läsas av så att maximal effekt säkerställs och produktionen hela tiden kan hållas på samma höga nivå. Samtidigt får operatörerna full kontroll över systemet och kan styra det mot olika nyckeltal som minskade råvarukostnader och energikostnader samt utsläppsrestriktioner. I slutänden innebär det väsentligt förbättrade marginaler.

– Det nya digitala styrsystemet är ett bra exempel på hur vi kan utnyttja våra resurser ännu bättre för att öka vår produktivitet och våra marginaler, säger Ingela Ekebro, projektdirektör på SCA.

Ingela Ekebro, projektdirektör på SCA
Ingela Ekebro, projektdirektör på SCA

SCA Östrands nya massabruk är en av Sveriges största industrisatsningar någonsin. När bruket, som startades i juni, är uppe i full drift i slutet på nästa år kommer det att producera en miljon årston, varav 900 000 ton blekt barrsulfatmassa.

Eftersom automationssystemet är en så viktig grundpelare som påverkar alla delar i fabriken valde man det först för att få en enhetlig plattform och snabbt komma igång med projekteringen. En automationsplattform för hela bruket med gemensam standard, komponenter och förfarande i hela bruket underlättar väsentligt både vid uppstart av fabriken och under hela livscykeln.

En annan fördel med den nya fabriken är att man samlat alla operatörer i en gemensam driftcentral. Till det centrala kontrollrummet har ABB levererat sju stycken EOW, Extended Operator Workplaces med en helintegrerad lösning som ger operatören bra processöversikt och möjligheter att personanpassa såväl ergonomi som arbetsmiljö i allt från arbetsställning till ljud och belysning. 

SCA Östrands gemensamma driftcentral
SCA Östrands gemensamma driftcentral

– Den gemensamma driftcentralen med ett gemensamt gränssnitt gör att operatörerna får en bra förståelse för helheten, vilket ger ännu bättre förutsättningar att optimera det totala flödet och underlättar vid upplärning, påpekar Ingela Ekebro.

Utöver detta levererade ABB även en digital lösning för processimulatorer som gjort att operatörerna kunnat simulera både sina egna och övergripande processer i förväg.

– Genom att testa att starta, stoppa och lösa olika problem hann alla lära sig användargränssnittet och bli varma i kläderna i god tid. På så vis kunde vi få en mycket snabbare och mer effektiv uppstart, säger Ingela Ekebro.

Text: Sara Bergqvist

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp