Mimer och vishetens källa styr och övervakar dricksvatten- och avloppsvatten inom VA SYD

ABB har genom vår Value Provider AFRY sålt styrsystemet 800xA till VA SYD, där man helt byter ut befintligt Scada-system.

800xA systemet har fått namnet Mimer från nordisk mytologi där Mimers brunn är vishetens källa. Den som dricker ur Mimers brunn ska enligt myten kunna se och höra allt som har hänt och allt som kommer att hända.

Mimer styr och övervakar

Och just så ska det bli – om ett par år kommer Mimer att vara det system som styr och övervakar alla dricksvatten- och avloppsanläggningar inom VA SYD.
Projektet kommer att löpa över fem år och inleds parallellt med Sjölunda avloppsreningsverk och Bulltofta Vattenverk.
VA SYD har med sina fem kommuner Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö en halv miljon kunder, vilket gör VA SYD till en av landets största organisationer för vatten och avlopp.

VA SYD presentation

En av de större 800xA-installationerna i norra Europa

Det här kommer att bli bland de större 800xA installationerna i norra Europa när det är färdigutbyggt. I visionen ingår att man ska ha ett system från en leverantör med en automationsplattform för hela VA SYD.
Beställning är en grund för inledande etapp och kommer växa i takt med att man, steg för steg, kommer att ersätta de existerande Scada systemen helt med 800xA.

I projektet ingår bl.a:

  •  7 stora VA-anläggningar
  • 400 mindre anläggningar som pumpstationer och vattenverk
  • 430 PLCs (AC800M)
  • 30 000 redundanta taggar
  • 15 operatörsplatser
  • 10 ingenjörsplatser
  • PLC Connect, Advant Connect
  • High Integrity

Vill du veta mer?

Kontakta: Roger Lexfors, säljare ABB

Read the article in English here.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp