ABB ingår samarbete med Samsung Electronics för att driva en holistisk teknik för smarta byggnader

ABB ingår samarbete med Samsung Electronics för att driva en holistisk teknik för smarta byggnader

  • Samarbetet kommer att förnya den holistiska energihanteringen för att minska koldioxiden och energiräkningarna för bostadshus och kommersiella byggnader
  • Samarbetet stöder ABB:s ambition att erbjuda boende och fastighetsägare öppna, agnostiska tekniklösningar
  • En totallösning för produkter och stöd efter försäljningen gör det enklare för byggföretag och fastighetsutvecklare

ABB och Samsung Electronics kommer att samarbeta i ett globalt partnerskap för att tillhandahålla gemensamt utvecklade tekniker för energibesparingar, energihantering och smart Internet of Things (IoT)-uppkoppling av både bostadshus och kommersiella byggnader. Byggnader genererar nästan 40 procent av de årliga globala koldioxidutsläppen1 och samarbetet mellan de båda företagen innebär en plattform för att bygga upp långsiktiga relationer för innovationer inom smarta tekniker, smart styrning och smarta enheter.

Tack vare samarbetet kommer Samsung och ABB att kunna utvidga kundernas tillgång till tekniker för hemautomation och bättre enhetshantering samtidigt som det underlättar smart fördelning av energikonsumtionen. Smarta hem använder sig av uppkopplade enheter och vitvaror som är integrerade i ett centraliserat system för att spara pengar, tid och energi. Genom att koppla ihop exempelvis appen Samsung SmartThings med ABB:s hemautomationslösningar kan de boende använda sina egna personliga enheter för att övervaka och hantera inte bara alla sina vitvaror, utan även gas- och rökdetektorer, energi, säkerhet och luftkonditionering från en och samma app. Genom att exempelvis proaktivt se till att vitvaror som diskmaskiner och tvättmaskiner körs under låglasttider säkerställs det att elnätet optimeras och det ger lägre energikostnader.

Mike Mustapha, global chef för ABB:s division Smart Buildings, säger: ”Vi tänker oss en framtid där våra kunder kan dra nytta av betydande besparingar vad gäller koldioxid och energi genom att ytterligare förbättra tillgången till helt integrerad och holistisk, smart teknik för byggnader. Samarbetet med en större innovationsledare som Samsung Electronics stärker ytterligare ABB:s vision och erbjudande att koppla samman hela byggnader med öppna och agnostiska lösningar samt att leverera förståelse om den totala energiförbrukningen, inklusive laddning av elfordon. Det minimerar inte bara koldioxidutsläppen från byggnaderna utan ger också en smidig och engagerande användarupplevelse.”

Parallellt med hemautomationslösningarna avser de båda företagen att utvidga samarbetet mellan Samsung Electronics produkter för värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) och VRF-system (variable refrigerant flow) för reglering av rumskomforten med ABB:s HVAC-styrsystem för kommersiella byggnader och flerfamiljshus.

Chanwoo Park, chef för IoT Business på Samsung Electronics, säger: ”Den enkelhet som uppstår när två leverantörer samarbetar på det här sättet underlättar smarta byggprojekt för byggföretag och fastighetsutvecklare. Vid uppgradering av befintliga byggnader eller nya anläggningar kan det tack vare en enda källa med lösningar säkerställas att produkterna kan integreras och fungera smidigt ihop. Det förbättrar också upplevelsen efter försäljningen eftersom hela systemet finns på en och samma plattform.”

För att läsa mer om produkterna och lösningarna från ABB och Samsung, se ABB-free@home®, ABB i-bus® KNX och Samsung Electronics.

1 https://architecture2030.org/why-the-building-sector/

Om Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspirerar världen och formar framtiden med omdanande idéer och tekniker. Företaget omdefinierar världen med TV, smarttelefoner, kroppsburna enheter, surfplattor, digitala hushållsvaror, nätverkssystem och minne, LSI-system, gjuteri- och LED-lösningar. De senaste nyheterna hittar du i Samsung Newsroom på news.samsung.com.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 5 april 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp