Samfunnsengasjement

ABB balanserer økonomiske, miljømessige og sosiale prioriteringer med sikte på å skape verdier for alle som blir berørt av vår virksomhet. 

Alle ABB-land bidrar aktivt i sine nærmiljøer med sosiale og humanitære tiltak. Også i Norge. Det skjer gjennom bidrag til lokale lag og foreninger ved våre regionskontorer, men også sentralt gjennom bidrag til humanitære og kulturelle organisasjoner og institusjoner.

ABB i Norge er stolte over å samarbeide med organisasjonene og institusjonene under. 

Selskapet støtter også flere andre humanitære organisasjoner med mindre bidrag.

Select region / language