Bærekraftig utvikling

For ABB handler bærekraftig utvikling om å balansere økonomisk utvikling, miljøforbedringer og samfunnsansvar for å skape verdier for våre eiere, partnere og andre interessenter.

Hensynet til bærekraftighet kommer til uttrykk i måten ABB utvikler og produserer produkter på, hvilke produkter og tjenester vi tilbyr kundene våre, hvordan vi velger leverandører, hvordan vi vurderer risiko og muligheter og hvordan vi opptrer overfor hverandre og i de samfunnene vi har virksomhet, samtidig som vi fokuserer på helse og sikkerhet for våre ansatte, underleverandører og andre som påvirkes av vår virksomhet.

Select region / language