ABB gir bærekraft

Slik bidrar vi til å nå FNs bærekraftsmål


ABB har et tydelig samfunnsansvar. Det betyr at kundene våre kan bli renere, tryggere, mer motstandsdyktige og mindre ressursintensive. Vi presenterer noen områder hvor våre løsninger og tjenester bidrar til økt bærekraft.

FNs bærekraftsmål

Select region / language