Økt bærekraft i akvakultur

ABB-teknologi sørger for bærekraft gjennom hele næringskjeden innen akvakultur, fra produksjon og distribusjon av fôr, oppdrettsfasen, slakting, bearbeiding og transport av sjømat.

Select region / language