Vindkraft for grønt skifte

ABB-teknologi er sentral i produksjon og integrasjon av vindkraft, uansett om den er landbasert eller til havs, som bunnfast eller flytende. Fornybar energi fra vann, vind og sol er vitalt for grønt skifte og et utslippsfritt samfunn.

Select region / language