Elektrifisering for grønt skifte

ABB-teknologi for elektrifisering av viktige samfunnsfunksjoner gir nullutslipp av klima- og miljøgasser, øker energieffektiviteten, kutter kostnader og gir helse-, miljø- og sikkerhetsfordeler som redusert forurensing, støy og vibrasjoner. Vi dekker hele næringskjeden innen elektrifisering, fra kraftproduksjon til stikkontakter i hjemmet.

Select region / language