Verdiskaping med digitalisering

ABB har skapt verdier med digitalisering, og derved bærekraft, i fem tiår med ledende styrings-, sikkerhets- og datafangstsystemer til nær sagt alle bransjer. Med «Digitalisering 2.0» eller «Industri 4.0» utvides slike systemer i begge ender: Flere sensorer i maskiner og utstyr, for eksempel tingenes Internett (IoT), og integrasjon med administrative IT-systemer og skyløsninger for analyse og bearbeiding av data, og potensielt kunstig intelligens (AI).

Select region / language