Ringerikskraft setter ny standard for pålitelig strømforsyning med ABBs digitale nettstasjon

Ringerikskraft setter ny standard for pålitelig strømforsyning med ABBs digitale nettstasjon

ABB og Ringerikskraft samarbeider om nettstasjon i særklasse i Hønefoss, som forbedrer drift og fleksibilitet i distribusjonsnettet.

Norges mest avanserte nettstasjon skal sette en ny standard for pålitelig distribusjon av strøm med reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader. Det norske Smartgridsenteret anslår at strømbrudd koster det norske samfunnet rundt 1 milliard kroner årlig.

Opptatt av innovasjon

Et smartere distribusjonsnett, hvor nettstasjoner utgjør en vital del, er det viktigste verktøyet for å kutte dette tapet. Såkalt smartgrid er også sentralt for det grønne skiftet, med flerveis flyt av både strøm og informasjon.

ABB og Ringerikskraft Nett har samarbeidet om en unik pilot-nettstasjon i Hønefoss.

- Ringerikskraft er opptatt av innovasjon og digitalisering for å tilby kundene best mulige produkter til lavest mulig pris. Den digitale nettstasjon kan forbedre drift og vedlikehold i distribusjonsnettet og er samtidig et bidrag til det grønne skiftet, sier Morten Sjaamo, prosjektleder hos Ringerikskraft Nett.

Pilotstasjonen er utrustet med fjernstyring fra driftssentralen for overvåking av driftsstatus – som muliggjør rask service og feilsøking. Det reduserer nedetid.

Avansert sensorteknologi

- Nettstasjonen er blant annet utstyrt med unik sensorteknologi for overvåking av eget teknisk utstyr og den vitale transformatoroljen. Informasjonen er tilgjengelig på driftssentralen for vurdering av behovsbasert vedlikehold og raskere og enklere feilsøking, sier Gøran Salomonsen, administrerende direktør for ABB Electrification Norway. – Den har også automatisk justering av spenningen til brukerne, såkalt automatisk trinning. Det betyr konstant spenningsnivå uavhengig av belastningen slik at kundene får strøm med riktig kvalitet til enhver tid.

Nettstasjonen i Hønefoss benytter ABBs bærekraftige og klimavennlige AirPlus teknologi som isolasjonsmedie for sikker inn- og utkobling av strømmen. Den har et lavt potensial for global oppvarming og bidrar derfor til redusert miljøpåvirkning. I tillegg kan solceller på taket produsere inntil 2 kW fornybar kraft, til eget forbruk eller til nettet.

Akselerere grønt skifte

Pilot-prosjektet er støttet av PILOT-E, et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. PILOT-E ble etablert for å akselerere det grønne skiftet gjennom å sikre en raskere utvikling fra idé til marked. Ringerikskraft benytter støtten til å undersøke og teste ny teknologi som drifter strømnettet mer effektivt.

Ringerikskraft Nett AS sørger for å få strømmen trygt levert hjem til 22 000 kunder. Nettselskapet er ansvarlig for å bygge, drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i Ringerike og Hole. Virksomheten er strengt regulert og drives etter rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende ingeniørkunst, der programvare koples sammen med produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 110 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp