ABB og Denofa samarbeider om digitalisering for å optimalisere produksjonen

Næringsmiddelprodusenten Denofa tar i bruk trådløs smartsensorteknologi for roterende utstyr fra ABB for å optimalisere vedlikehold og pålitelighet i produksjonen.

Denofa er en hjørnestensbedrift i Fredrikstad som produserer ingredienser til mat og fôr av soyabønner. Produksjonen går døgnet rundt med 60 tonn i timen. En ikke-planlagt stopp kan få store konsekvenser.

For å redusere risikoen for slike hendelser satser Denofa friskt på digitalisering, såkalt Industri 4.0. Blant grepene er smartsensorer for overvåking av elektriske motorer og deltagelse i et EU-prosjekt med bruk av kunstig intelligens (AI) i vedlikeholdet.

Trådløse smartsensorer installeres på eksisterende roterende utstyr som motorer og sender status om drift- og helsetilstand til dataskya for analyse og aksjon.
Trådløse smartsensorer installeres på eksisterende roterende utstyr som motorer og sender status om drift- og helsetilstand til dataskya for analyse og aksjon.

- Avverge nedetid

Målet med digitaliseringen er å redusere korrektivt vedlikehold til et minimum og derved redusere kostnader og risiko ved ikke-planlagte produksjonsstopp.

- Vi har en visjon om å få automatisk varsling når situasjonen i produksjonen avviker fra normaltilstanden slik at vi kan ta grep for å avverge nedetid, sier Ronnie Otto Bellmann, teknisk ansvarlig hos Denofa.

Bellmann forteller at informasjonen for å overvåke helsetilstanden i produksjonen kan komme fra målinger som strøm, temperatur, vibrasjoner og lyd. Som en del av det digitale initiativet har Denofa tatt i bruk trådløse ABB AbilityTM Smart Sensor for elektriske motorer.

- Sensorene formidler detaljer om motorenes tilstand og ofte om utstyret de driver, forteller Lars Fredrik Mathiesen, leder for Motion hos ABB i Norge. - Nøkkeldata som vibrasjon, temperatur, turtall og effektforbruk sendes trådløst enten lokalt til en mobil enhet eller via et aksesspunkt til dataskyen. Der analyseres dataene i en spesielt utviklet programvare.

Forutsigbar hverdag

Fra dataskyen kan informasjonen fra sensorene sendes til fabrikkens styringssystem, for enkel tilgang for operatører og vedlikeholdspersonell. Informasjonen kan også deles med andre skyløsninger for bearbeiding, for eksempel i Denofas EU-prosjekt.

Pilotprosjektet med smartsensorer startet med et fåtall nøye utvalgte motorer i slutten av 2018. Denofa har allerede hatt glede av installasjonen. Etter en hendelse i produksjonen avdekket løsningen problemer med et vifteblad. Oppdagelsen gjorde at problemet kunne utbedres uten innvirkning på produksjonen. De gode erfaringene gjør at Denofa planlegger installasjon av flere slike smartsensorer.

Denofa tar i bruk trådløs smartsensorteknologi for roterende utstyr fra ABB for å optimalisere vedlikehold og pålitelighet i produksjonen.
Denofa tar i bruk trådløs smartsensorteknologi for roterende utstyr fra ABB for å optimalisere vedlikehold og pålitelighet i produksjonen.

- Vi ser for oss å ta i bruk teknologien på alle typer av utstyr, som lagre og pumper, forteller Bellmann hos Denofa. – Vi antar det vil gi oss enda bedre forutsigbarhet i hverdagen.

ABB lanserer i disse dager ABB AbilityTM Smart Sensor for såkalte Ex-soner hvor det er eksplosjonsfare forbundet med gasser og støv . Disse sensorene kan være aktuelle for Denofa, som har om lag halve motorparken i slike soner.

Denofa

Denofa har lange tradisjoner som produsent av ingredienser til mat og fôr og er en av Fredrikstads hjørnesteinsbedrifter.

Denofa foredler ikke-genmodifiserte og bærekraft-verifiserte soyabønner til soyamel, soyaolje og lecithin. Denofas posisjon er bygget på en bærekraftig verdikjede og mattrygghet. Soyamelproduktene selges til kraftfôrmarkedet, hovedsakelig i Norge, Sverige og Finland. Soyaolje og lecithin selges i hele Europa som innsatsfaktor i næringsmidler og fôr. Selskapets produksjon holder til i Fredrikstad.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en teknologileder som driver den digitale endringen av industrier. Med over 130 års innovasjonshistorie har ABB fire kundefokuserte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som støttes av den digitale plattformen ABB AbilityTM. ABBs virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. ABB er tilstede i over 100 land med rundt 144 000 ansatte.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp