ABB Ability™ Smart Sensor - kontinuerlig tilstandsovervåking som reduserer risikoen for driftsstans

ABBs løsning for tilstandsovervåkning av lavspentmotorer, pumper og monterte lagre

ABB Ability™ Smart Sensor fanger opp data om energiforbruk, vibrasjon, temperatur og andre parametere og bruker informasjonen til å redusere risikoen for nedetid og kan forlenge levetiden til utstyret. Data om helsetilstanden sendes via internet og løsningen kan gjøre et om stort antall produkter til smarte enheter.

ABB Ability™ Smart Sensor måler viktige parametere og resultatet presenteres via paneler (dashboard) slik at tilstanden på prosess og produkt kontinuerlig visualiseres. Eventuelle problemer oppdages raskt imens analyser av målinger overtid kan brukes til å planlegge vedlikehold i samsvar med faktisk behov.
 

ABB Ability™ Smart Sensor for motorer hjelpe deg med:

 • identifisere flaskehalser i systemet og prosessen din
 • oppdage muligheter til energieffektivisering
 • redusere riskio ved vedlikehold og drift
 • unngå uønsket driftsstans
 • forlenge levetiden av utstyret
 • redusere vedlikeholdskostnadene ved å planlegge vedlihold utifra faktisk behov

Teknisk egenskaper

 • Enkel å installer og ta i bruk
 • Ingen kabling er nødvendig
 • Dataoverføring med innebygget Bluetooth® Low Energy
 • Data-kommunikasjon basert på standardiserte krypterings protokoll
 • Alt data er sikkert lagret i skyen

Tilstandsovervåking som en tjeneste.

Det er enkelt og bekymringsfritt. Du må ikke tenke på installasjon eller oppstart av abonnementet. Du får hjelp til å holde kontroll på dine maskiner og utstyr, vi kontakter deg når avvik inntreffer og kommer med forslag på aksjoner og tiltak. Kvartalsvise  avviksrapporter og en årlig rapport med analyse over energiforbruk og driftstid er inkludert. Tilstandsovervåking som en tjeneste er en service-avtale og finns i 3 nivåer. Felles for alle nivåer er:

 • Hardware og programvare er inkludert
 • Kvartalsvis rapport om avvik og alarmer
 • Resirkulering av sensorer
 • Gylighetstid etter overenskommelse

Del denne siden

Se mer

Lær mer

Les mer - brukerstøtte

Aktuelt

Fotogalleri

ABB Ability™ Smart Sensor - ofte stilte spørsmål


Hva er spesielt med ABBs nye løsning for tilstandsovervåkning av lavspente (LV) motorer?

LV-motorer spiller en viktig rolle innen industrien, og de anvendes i en hel rekke prosesser. De er pålitelige arbeidshester som i praksis fungerer på samme mate som da de først ble introdusert på markedet. Men dette er i ferd med å forandres.

ABB Ability™ Smart Sensor forvandler en enkel, robust industriapplikasjon til intelligent maskinutrustning gjennom å gi motoren mulighet til å kommunisere, dele informasjon og selv si fra om hvordan den har det og hvilket servicebehov den har. Dette er en viktig milepæl i ABBs 120 år lange historie innen industriell utvikling og innovasjon, og et stort skritt mot framtidens smarte fabrikk.

De opplysningene som ABB Ability™ Smart Sensor samler inn, analyseres ved hjelp av avanserte algoritmer som integrerer ABBs omfattende kunnskap og samlede erfaring. Dette hjelper i sin tur brukerne til å planlegge vedlikeholdet, kutte unødige kostnader og optimalisere virksomheten.
 

Hva er de viktigste fordelene?

Umiddelbare fordeler:

– økt tilgjengelighet
– økt livslengde 
– bedre motorkapasitet og produktivitet

I dag kjøres ofte LV-motorer uten tilstandskontroll til de går i stykker innen de repareres eller byttes ut. Det kan resultere i en hel rekke problemer, så som driftsstans, skade på annet utstyr eller tapt produksjon og dårlig kvalitet.

ABBs Nye løsning muliggjør permanent montert tilstandsovervåkning for stort sett alle LV-motorer på markedet. Det innebærer at et anlegg på kostnadseffektiv mate kan begynne med tilstandsbasert vedlikehold for hele sin LV-motorpark. Et godt planlagt vedlikehold resulterer i større pålitelighet og økt livslengde. Det blir til og med mulig å analysere mønster i energikonsumpsjonen for å skape mer effektiv belastningsbalansering og på den måten redusere anleggets energiforbruk.


Hvordan fungerer tilstandsovervåkningen i praksis?

ABB Ability™ Smart Sensor utstyres med en sensorenhet som med enkle grep festes på rammen. Den eksterne transmitteren overvåker signaler relater til motorens statusparametere. Data fra sensoren overføres siden trådløst, ved hjelp av enhetens innebygde Bluetooth®, enten via brukerens mobile enhet, for eksempel en smarttelefon, eller en gateway-løsning til en sikker skybasert server.

Serveren analyserer data og produserer informasjonsunderlag som sendes direkte til brukerens smarttelefon eller en dedikert kundeportal. Det intuitive grensesnittet inneholder et enkelt "trafikklysdisplay" for å gi et raskt overblikk over statusen på anleggets motorer. 

Dersom systemet oppdager et problem som krever oppmerksomhet, sendes umiddelbart en advarsel til brukerens mobile enhet. Via portalen får brukeren tilgang til trenddata samt opplysninger om kjøretid og belasting, hvilket muliggjør optimal vedlikeholdsplanlegging.Når og hvor skjer lanseringen av ABB Ability™ Smart Sensor?

Løsningen ble lansert på det nordamerikanske markedet i Q3-Q4, med etterfølgende utrulling til andre markeder med start 2017.

Har du flere spørsmål?

Vennligst følg denne lenken hvor du finner flere FAQ.
Loading documents
 • Kontakt oss

  Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg

  Kontakt oss
Select region / language

Populære lenker