Organisasjon

ABB er organisert i fire forretningsenheteri henhold til de kunder og segmenter vi ivaretar. Mer detaljert informasjon finnes under seksjonen Vår virksomhet.
Select region / language