Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Zgodność z wymaganiami dotyczącymi surowców

Zgodność z wymaganiami dotyczącymi surowców wchodzi w zakres dobrej praktyki handlowej. ABB dąży do zapewniania zgodności materiałowej, wdrażając w tym celu szereg strategii, w tym Strategię zarządzania środowiskiem i Kodeks postępowania Dostawców ABB, a ponadto dąży do zapewnienia zgodności z rygorystycznymi normami społecznymi, środowiskowymi i z zakresu praw człowieka. Zachęcamy naszych dostawców i podwykonawców do wdrażania podobnych standardów oraz do spełniania wymagań prawnych.

Na całym świecie wprowadzane są rygorystyczne przepisy prawa, co oznacza, że ABB musi dokładniej kontrolować pochodzenie niektórych materiałów i stopniowo rezygnować z wykorzystywania niebezpiecznych substancji w swoich produktach i procesach. ABB oczekuje od swoich dostawców tego, że będą czynnie wspierać bieżące wysiłki na rzecz zapewniania i wykazywania zgodności z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem REACH, dyrektywą RoHS i przepisami dotyczącymi wykorzystania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami.

Minerały z regionów ogarniętych konfliktami

ABB jest świadome konfliktów istniejących w Demokratycznej Republice Konga i aktywnie podejmuje działania mające na celu określenia które produkty i materiały dostarczane przez Dostawców ABB mogą zawierać minerały stwarzające potencjalne źródła konfliktów.
Kliknij powyższy film wideo, aby usłyszeć, co Adam Roscoe, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, oraz Daniel Helmig, Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw ABB, mają do powiedzenia na temat znaczenia minerałów z regionów ogarnietych konfliktami dla ABB i jej dostawców.

Substancje niebezpieczne

ABB kontynuuje stopniowe wycofywanie niebezpiecznych substancji w produktach i procesach, gdy jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne. Opracowaliśmy listę substancji zabronionych i objętych ograniczeniami, która jest regularnie aktualizowana, zgodnie z przepisami międzynarodowymi. od naszych Dostawców wymagamy dostosowanie się do tych przepisów, które są również częścią Ogólne warunki zakupu towarów i usług oraz Kodeks postępowania Dostawców ABB.