Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Konkurs o Nagrodę ABB

16 edycja 2018/2019

Stwórz przyszłość z ABB
Zgłoś się do Konkursu o Nagrodę ABB.

 

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:  

  • Elektroenergetyka
  • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
  • Energoelektronika
  • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
  • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
  • Technologie i systemy informatyczne
  • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Badawczego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

 

Nagroda Główna 30 000 PLN

2 Wyróżnienia po 15 000 PLN

 Konkurs składa się z dwóch etapów:

I  etap – zgłoszenia do 15.11.2018

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) i przesłaniu go wraz ze streszczeniem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie lub pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com. W streszczeniu tym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy, nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31.12.2018. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie www.abb.pl/konkurs

 

II etap – zgłoszenia do 31.01.2019

W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2019.

 

Kontakt

Centrum Badawcze ABB
ul. Starowiślna 13 A
31-038 Kraków
dopisek: "KONKURS o NAGRODĘ ABB"

Zapytania można również wysyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com


Szczegółowy harmonogram Konkursu


ETAP I    
do 15.11.2018 -  Termin nadsyłania zgłoszeń
do 31.12.2018 -  Ogłoszenie wyników I Etapu

ETAP II    
od 31.12.2018 do 31.01.2019 -  Termin nadsyłania prac
od 31.01.2019 -  Przegląd i ocena prac

WYNIKI    
do 31.05.2019 -  Powiadomienie Laureatów Konkursu pocztą elektroniczną
Maj 2019 -  Oficjalne ogłoszenie Laureatów Konkursu