Global site

Konkurs o Nagrodę ABB

20 edycja 2022/2023

Stwórz przyszłość z ABB
Zgłoś się do Konkursu o Nagrodę ABB. 

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:  

 • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
 • Diagnostyka predykcyjna urządzeń i systemów przemysłowych
 • Energoelektronika i systemy sterowania w układach napędowych
 • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
 • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
 • Technologie i systemy informatyczne
 • Technologie wykorzystujące uczenie maszynowe i systemy sztucznej inteligencji
 • Analityka i analiza danych w zastosowaniach przemysłowych
 • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych
 • Technologie i systemy autonomiczne
 • Infotronika, elektronika oraz zaawansowane technologie czujnikowe
 • Obliczenia rozporoszone (cloud computing)

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Technologicznego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

 

Nagroda Główna 30 000 PLN

2 Wyróżnienia po 15 000 PLN

 Konkurs składa się z dwóch etapów:

I  etap – zgłoszenia do 31.01.2023

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) oraz klauzuli informacyjnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłaniu tych dokumentów wraz ze streszczeniem pracy, pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com. W streszczeniu należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy - nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 28.02.2023. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie www.abb.pl/konkurs

 

II etap – zgłoszenia do 15.03.2023

W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy w formacie PDF pocztą elektroniczną na adres: 
konkurs@pl.abb.com

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2023.

 

Kontakt

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zapytania proszę wysyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com


Szczegółowy harmonogram Konkursu


ETAP I    
do 31.01.2023 -  Termin nadsyłania zgłoszeń
do 28.02.2023 -  Ogłoszenie wyników I Etapu

ETAP II    
od 01.03.2023 do 15.03.2023 -  Termin nadsyłania prac
od 15.03.2023 -  Przegląd i ocena prac

WYNIKI    
do 31.05.2023 -  Oficjalne ogłoszenie Laureatów Konkursu