Konkurs o Nagrodę ABB

21 edycja 2023/2024

Stwórzmy razem dobry klimat.
Zgłoś się do Konkursu o Nagrodę ABB. 

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:  

  • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
  • Diagnostyka predykcyjna urządzeń i systemów przemysłowych
  • Energoelektronika i systemy sterowania w układach napędowych
  • Technologie wykorzystujące uczenie maszynowe i systemy sztucznej inteligencji
  • Analityka i analiza danych w zastosowaniach przemysłowych
  • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych
  • Technologie i systemy autonomiczne
  • Infotronika, elektronika oraz zaawansowane technologie sensorowe
  • Obliczenia rozproszone (cloud computing)

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Technologicznego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

 

Nagroda Główna 30 000 PLN

2 Wyróżnienia po 15 000 PLN

 Konkurs składa się z dwóch etapów:

I  etap – zgłoszenia do 10.12.2023

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) oraz klauzuli informacyjnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłaniu ich wraz ze streszczeniem pracy, pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com. W streszczeniu tym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy, nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. W odpowiednim do tego polu w formularzu zgłoszeniowym oraz w dokumencie ze streszczeniem wymaga się umieszczenia wykazu 10 słów kluczowych, charakteryzujących treść nadesłanej pracy. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31.01.2024. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie www.abb.pl/konkurs

II etap – zgłoszenia do 28.02.2024

W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy w formacie PDF pocztą elektroniczną na adres: 
konkurs@pl.abb.com

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czerwcu 2024 roku.

 

Kontakt

Zapytania proszę wysyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com


Szczegółowy harmonogram Konkursu


ETAP I    
do 10.12.2023 -  Termin nadsyłania zgłoszeń
do 31.01.2024 -  Ogłoszenie wyników I Etapu

ETAP II    
od 31.01.2024 do 28.02.2024 -  Termin nadsyłania prac
od 28.02.2024 -  Przegląd i ocena prac

WYNIKI    
do 03.05.2024 -  Powiadomienie Laureatów Konkursu pocztą elektroniczną
Czerwiec 2024 -  Oficjalne ogłoszenie Laureatów Konkursu na stronach
Czerwiec 2024 – Oficjalne wręczenie nagród - gala 

LAUREACI I ETAPU
Dr Inż. Agata Bielecka
Mgr Inż Agata Mrozek-Czajkowska
Mgr Inż Agnieszka Florkowska
Dr Inż. Artur Jędrzak
Mgr Inż. Bartosz Zabołotny
Mgr. Filip Imiela
Dr Inż. Grzegorz Radzki
Inż. Jacek Karolczak
Inż. Jeremi Przewoźny
Mgr Inż. Joanna Smorawska
Inż. Julia Wilk
Inż. Kajetan Jeznach
Dr Inż. Krystian Polczyński
Dr Inż. Krzysztof Dmitruk
Inż. Krzysztof Lasocki
Dr. Krzysztof Szczurek
Inż. Łukasz Stolzmann
Mgr Inż. Maciej Brzycki
Dr Inż. Marcin Jankowski
Mgr Inż. Marta Posadzy
Dr. Mateusz Wróbel
Dr Inż. Milena Kurzawa
Dr. Paweł Kubik
Inż. Piotr Baryczkowski
Mgr Inż. Piotr Kupczyk 
Dr Inż. Piotr Kuwałek
Dr Inż. Piotr Rzeszut
Dr Inż. Piotr Wikłak
Mgr Inż. Rafał Pilarski
Dr Inż. Rafał Szczepański
Dr Inż. Stanisław Łazarski
Dr Inż. Szymon Wójcik
Dr Inż. Tomasz Howiacki
Mgr Inż. Wojciech Frydlewicz
Select region / language

Pożyteczne informacje