Zrównoważony rozwój w ABB

Stosując zasady zrównoważonego rozwoju na każdym etapie działalności

W ABB zawsze prowadziliśmy działalność biznesową w sposób zrównoważony. Jest to kluczowy element Celu naszej firmy, a także fundament, na którym tworzymy wartość dla wszystkich interesariuszy.

Uważamy, że zrównoważony rozwój prowadzi do zdrowszego i bogatszego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń. Taki rozwój polega na utrzymywaniu potrzeb społeczeństwa, środowiska i gospodarki w równowadze. Aby to osiągnąć, stosujemy odpowiedzialne podejście do prowadzenia biznesu w całym łańcuchu wartości.

Poprzez nasze wiodące technologie i odpowiedzialne praktyki biznesowe przyczyniamy się też do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, za którymi ABB zawsze się zdecydowanie opowiadała.

„Z myślą o tworzeniu wartości w długim okresie, wdrażamy zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich naszych działaniach. Pomagamy klientom w ograniczaniu emisji oraz chronieniu zasobów tam, gdzie nasz wpływ może być największy. Zasada ta dotyczy także naszej własnej działalności, obejmuje dostawców ABB oraz relacje ze społecznościami, którym służymy. Wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność, staramy się wykazywać wzorową postawę obywatelską jako organizacja” – Björn Rosengren, prezes Grupy ABB.

Jako lider technologiczny skupiamy się na tych obszarach, w których możemy mieć największy wpływ – redukcji emisji dwutlenku węgla, ochronie zasobów i promowaniu postępu społecznego. Nasze rozwiązania i odpowiedzialne praktyki biznesowe stymulują zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości i przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Pozytywny wpływ w obrębie całego łańcucha wartości

Poprzez nasze wiodące technologie odpowiadamy na światowe wyzwania energetyczne, pobudzamy transformację przemysłu i wprowadzamy koncepcję zrównoważonego rozwoju we wszystkich naszych działaniach. Wspieramy klientów i partnerów na całym świecie w niskoemisyjnej transformacji. Uważamy, że budowanie zrównoważonej przyszłości wymaga zaangażowania nas wszystkich - firmy, pracowników, klientów, dostawców, partnerów oraz społeczności, dla których realizujemy usługi. W naszej działalności kierujemy się zasadami właściwego postępowania oraz uczciwości i transparentności.

Select region / language