Chronimy zasoby

Chcąc chronić zasoby Ziemi dla obecnych i przyszłych pokoleń, systematycznie wdrażamy zasady gospodarki zamkniętego obiegu do całego łańcucha wartości. Działania te obejmują m.in. zmniejszenie ilości odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu i możliwości ponownego wykorzystania materiałów oraz poprawę trwałości naszych produktów.

Do 2030 r. co najmniej 80 proc. produktów i rozwiązań ABB będzie wytwarzanych zgodnie z naszymi zasadami gospodarki zamkniętego obiegu. Dopilnujemy także, aby żadne odpady z naszej działalności operacyjnej nie trafiały na wysypiska, jeśli tylko będą na to pozwalać lokalne przepisy. Prawie 40 proc. naszych zakładów już nie odprowadza odpadów na składowiska.

Biorąc pod uwagę sam łańcuch dostaw, do 2030 r. będziemy systematycznie intensyfikować działania związane z gospodarką zamkniętego obiegu poprzez nasz program zrównoważonego rozwoju dla dostawców, który uwzględnia ich podejście do ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

Artykuły

Rozwiązania i usługi

Select region / language