Na drodze ku niskoemisyjnemu społeczeństwu

Chcemy współpracować z klientami i dostawcami w zakresie ograniczenia ich emisji. Zamierzamy, jako ABB, do 2030 r. stać się firmą o zerowym bilansie dwutlenku węgla. To nasze dwa kluczowe cele.

Największy wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych możemy mieć dzięki naszym wiodącym technologiom, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w przemyśle, budownictwie i transporcie - czyli w sektorach odpowiadających łącznie za prawie trzy czwarte globalnego zużycia energii.

Postawiliśmy sobie ambitny cel, jakim jest pomoc klientom w zmniejszeniu ich emisji CO2 o ponad 100 megaton rocznie do 2030 r. To mniej więcej tyle, ile emituje 30 mln samochodów spalinowych. Dla przykładu nasze przemienniki częstotliwości, zintegrowane z silnikami elektrycznymi, mogą zmniejszyć zużycie energii elektrycznej nawet o 25 proc.

Chcemy dawać przykład osiągając neutralny bilans węglowy w naszej własnej działalności operacyjnej. Dlatego też kontynuujemy proces przechodzenia na odnawialne źródła energii, zwiększania efektywności energetycznej w naszych fabrykach i zakładach oraz wymiany floty na samochody elektryczne i inne zeroemisyjne środki transportu. Zidentyfikowaliśmy już obszary, w których możemy ograniczyć emisję CO2 o co najmniej 80 proc. W miarę postępu technologicznego będziemy analizowali możliwości dalszej redukcji. W 2019 r. 30 proc. energii elektrycznej zużywanej przez ABB pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie ograniczyliśmy emisję o ponad 40 proc. w porównaniu z 2013 r.

Będziemy również współpracować z dostawcami, aby mieć coraz większy wpływ na redukcję emisji w całym łańcuchu dostaw.

Artykuły

Rozwiązania i usługi

Select region / language

Pożyteczne informacje