Popieramy postęp społeczny

W ABB tworzymy bezpieczne, sprawiedliwe i sprzyjające integracji środowisko pracy, w którym nasi pracownicy mogą się rozwijać. Staramy się, aby współczynnik wypadków powodujących absencję w pracy był rok do roku coraz niższy. Określiliśmy kompleksowe ramy działania w zakresie różnorodności i integracji, a do 2030 r. podwoimy liczbę kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych, do 25 proc. Chcemy również notować najwyższy wskaźnik zaangażowania pracowników spośród firm z naszej branży.

W różnych stronach świata zwiększamy nasze długofalowe zaangażowanie we wsparcie społeczności. Pomagamy w inicjatywach służących budowaniu tych społeczności, a opartych na trzech filarach: edukacji, różnorodności i akceptacji oraz opiece.

Będziemy systematycznie usprawniali nasz łańcuch dostaw realizując program zrównoważonego rozwoju dla dostawców. Oprócz wspierania praw człowieka, program ten ma na celu promowanie postępu społecznego oraz poprawę wyników działań, które spełniają konieczne kryteria środowiskowe, społeczne oraz te dotyczące zarządzania (ESG).

Select region / language