CP500

Manöverpanelerna CP500 är föråldrade och har ersatts av manöverpanelserierna CP600 och CP400. Mer information finns via länken Manöverpaneler nedan.

Manöverpanelerna CP500 uppfyllde kraven från automatiserade processer på mer transparens och effektivitet. De gav detaljerad information om maskiners och installationers tillstånd och aktiviteter och gjorde det möjligt att ingripa manuellt. CP500-sortimentet sträckte sig från en monokrom CP501 med två rader text till en CP555 med 10,4-tums TFT-färgpekskärm. Alla enheter hade stöd för seriell kommunikation med AC31 PLC:erna.

Vill du ha produktinformation eller service?

Föråldrade produkter

Loading documents

Related links

Select region / language