Primärkretskablar för trådlös spänning

WPC-primärkretskablar för tillvalet trådlös strömförsörjning till de trådlösa givar-/styrdonsgränssnittsenheterna.

En WPC-primärkretskabel ansluts till WPU-strömförsörjningsenheten.

Strömmen som flödar genom den särskilda flexibla listkabeln avger ett svagt magnetfält i sin närhet för att ge ström åt trådlösa enheter.

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Loading documents
Select region / language