Trådlösa ingångs-/utgångsmoduler

Den trådlösa WDIO ingångs-/utgångsmodulen fungerar som basstation eller åtkomstpunkt och ansluter de trådlösa I/O-signalerna från fältet eller maskinen till en PLC eller styrenhet via ABB:s FieldBusPlug-enheter. Följande protokoll stöds av FieldBusPlug: DeviceNet, PROFIBUS, Modbus, CANopen.

Det går att använda flera WDIO-moduler inom samma område. Sammanlagt blir resultatet följande prestanda:

  • Utbyggbart: upp till 39 I/O-enheter med 624 givare/styrdon i ett litet område med t.ex. 3 trådlösa ingångs-/utgångsmoduler (basstationer).
  • Snabbt: 2 ms cykeltid på radiolänk.
  • Determinismen är konstant oavsett om en eller 624 givare/styrdon används.
  • Räckvidd/ström är begränsad för att göra flerfaldig återanvändning av bandet i en större fabrikslokal möjlig och för utmärkt samexistens med andra trådlösa tekniker som ska användas parallellt: 5–15 m (typiskt 10 m).

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Loading documents
Select region / language