AC500 - S500 I/O moduler

Vi menar att det ska vara enkelt att expandera eller lägga till fältenheter. Därför utvecklar vi flerfunktionella och programkonfigurerbara I/O-moduler och tillhandahåller ett flertal grundläggande I/O-moduler med olika kanaler, signalspänningar och anslutningar.

Du kan välja och kombinera typ av anslutning efter ditt behov:

  • Central som använder CPU-modulens lokala I/O-buss.
  • Upp till tio I/O-moduler kan anslutas till CPU:n.
  • Decentraliserad periferi via fältbuss mellan CPU-modulen och fjärr-I/O-moduler.
  • Upp till tio I/O-moduler kan anslutas för varje fältbusslav.
  • Flerfunktionell ansats: vissa moduler täcker många olika krav, t.ex. AI531 med åtta olika slags signaler i en modul.
 
Digital Number of I/Os Features
DI524 32DI 24 V DC
DC522 16DC configurable, Transistor 0.5 A, fast counter
DC523 24DC configurable, Transistor 0.5 A, fast counter
DC532 16DI 16DC 16 configurable, Transistor 0.5 A, fast counter
DX522 8DI 8DO Relay
DX531 8DI 4DO Relay
DO524 32DO Transistor  0.5 A
DO526 8DO Transistor  2 A
 
Analog Number of I/Os Features
AI523 16AI V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AX521 4AI 4AO V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AX522 8AI 8AO V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AO523 16AO
AI531 8AI V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000, Thermocouple
 
Special function modules Number of I/Os Features
DA501 16DI 4AI 2AO fast counter, 8 configurable
CD522 2DI 8DC fast counter, PWM and configurable
DC541 8DC fast counter, configurable

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Loading documents
Select region / language